Pravni nasveti

Imenovanje novega predsednika NS ob odstopu prejšnjega

Na seji NS je namestnik prevzel vodenje seje NS, ker je predsednik odstopil iz NS. Na dnevnem redu je bilo imenovanje novega predsednika NS, vendar je točko umaknil do imenovanja manjkajočega četrtega člana predstavnika kapitala s strani skupščine. Skupaj so v NS 4  predstavniki kapitala in 3 predstavniki zaposlenih.
Poleg tega je namestnik predsednika NS, ki vodi NS do imenovanja novega člana hkrati tudi predsednik revizijske komisije, kar menim, da je v konfliktu. Prosim za vaše mnenje.

Odgovor:
Nadzorni svet brez enega člana NS je polno operativen in lahko izvoli predsednika ne glede na izpraznjeno eno mesto. Prav tako poslovnik NS napotuje, naj se ob odstopu predsednika NS nemudoma izvoli novega predsednika.
Priporočila dobre prakse so, da predsednik...


 

Celoten dokument je na voljo samo članom ZNS.

Postanite član ZNS Prijava v moj ZNS

Brezplačno prenesite celoten dokument! (1/2)

Nečlanom omogočamo prenos dveh celotnih dokumentov iz naše bogate knjižnice izobraževalnih vsebin!

Največkrat prenešene vsebine

Plačilo članarine in izobraževanj članom NS

Ali je družba zavezana plačati izobraževanje članom nadzorn ...

Poglej dokument
09. 02. 2023 - Pravni nasveti boniteta, izobraževanjeNS, članarina

Izločanje posameznega člana NS pri odločanju o zadevah, ki se nanašajo nanj - npr. pri imenovanju sam ...

Nadzorni organ ima skladno z veljavno zakonodajo in priporo ...

Poglej dokument
21. 02. 2022 - Pravni nasveti - dr. Lovro Jurgec, LL.M. nasprotje interesov, komisije NS

Podpis letnega poročila po prenehanju funkcije

V začetku letošnjega leta je prišlo do menjave direktorja i ...

Poglej dokument
21. 06. 2022 - Pravni nasveti - dr. Lovro Jurgec, LL.M. letno poročilo

Vloga revizijske komisije odvisne družbe pri izboru revizorja v primeru skupnega razpisa obvladujoče ...

Vloga revizijske komisije odvisne družbe pri izboru revizor ...

Poglej dokument
09. 03. 2022 - Pravni nasveti - mag. Blanka Vezjak revizijske komisije, SJI, revizor

Piškotki

To improve functions this website uses cookies.
By using this site you agree to the use of cookies.

Open/close