Pravni nasveti

Podpis pogodb z revizorji v d.o.o., ki je SJI in nima oblikovanega nadzornega sveta

Naša pravna služba stoji na stališču,  da pogodbe o revidiranju računovodskih izkazov podpišejo direktorji družb, ki so v 100% lasti obvladujoče družbe in  nimajo svojih NS. Pojasnilo: Odvisne družbe so samostojne pravne osebe, ki jih zastopa njihovo poslovodstvo. Obvladujoča družba sicer uporablja svoj prevladujoč položaj za enotno vodstvo vseh koncernskih družb, vendar pa to ne pomeni, da obvladujoča družba odvzame poslovodstvu odvisnih družb pravico voditi svojo družbo, ampak da organi vodenja odvisnih družb v poslovnih zadevah ne odločajo več samostojno in da se v ravnanju vodstva odvisnih družb kaže volja obvladujoče družbe. Obvladujoča družba lahko daje navodila za vodenje poslov, ki jih je poslovodstvo odvisne družbe dolžno izvršiti, lahko gre za navodila v obliki sklepov ali za neformalne vplive v obliki različnih smernic, priporočil. Navedeno pa ne vpliva na samo zastopanje družbe.
Kakšno je vaše mnenje glede podpisnika pogodbe z revizorjem v d.o.o., ki je SJI in nima oblikovanega nadzornega sveta?

Odgovor:
Kdo bo pri odvisnih družbah, ki so postale SJI in kjer so nalogo RK NS prevzele RK matične družbe in ne bodo oblikovani nadzorni sveti, podpisnik pogodbe z revizorjem, smo že pisali v odgovoru: Podpisnik pogodbe z revizorjem in imenovanje revizorja pri odvisnih družbah, ki so postale SJI. Pri formuliranju odgovora smo izhajali iz določila 2. odstavka 281. člena ZGD-1, ki določa, da družbo...


 

Celoten dokument je na voljo samo članom ZNS.

Postanite član ZNS Prijava v moj ZNS

Brezplačno prenesite celoten dokument! (1/2)

Nečlanom omogočamo prenos dveh celotnih dokumentov iz naše bogate knjižnice izobraževalnih vsebin!

Največkrat prenešene vsebine

Plačilo članarine in izobraževanj članom NS

Ali je družba zavezana plačati izobraževanje članom nadzorn ...

Poglej dokument
09. 02. 2023 - Pravni nasveti boniteta, izobraževanjeNS, članarina

Izločanje posameznega člana NS pri odločanju o zadevah, ki se nanašajo nanj - npr. pri imenovanju sam ...

Nadzorni organ ima skladno z veljavno zakonodajo in priporo ...

Poglej dokument
21. 02. 2022 - Pravni nasveti - dr. Lovro Jurgec, LL.M. nasprotje interesov, komisije NS

Podpis letnega poročila po prenehanju funkcije

V začetku letošnjega leta je prišlo do menjave direktorja i ...

Poglej dokument
21. 06. 2022 - Pravni nasveti - dr. Lovro Jurgec, LL.M. letno poročilo

Vloga revizijske komisije odvisne družbe pri izboru revizorja v primeru skupnega razpisa obvladujoče ...

Vloga revizijske komisije odvisne družbe pri izboru revizor ...

Poglej dokument
09. 03. 2022 - Pravni nasveti - mag. Blanka Vezjak revizijske komisije, SJI, revizor

Piškotki

To improve functions this website uses cookies.
By using this site you agree to the use of cookies.

Open/close