Pravni nasveti

Ali je dopustno širiti dnevni red začete seje NS, če se vsi prisotni člani s širitvijo ne strinjajo?

Predsednik nadzornega sveta je z vabilom sklical sejo. Pri sklicu oziroma vabilu ni bila uvrščena točka: Odpoklic direktorja družbe. Ob sprejemanju dnevnega reda, predsednik tudi ni predlagal uvrstitve dodatne točke (širitve dnevnega reda) s tematiko odpoklica direktorja. Je pa šele med sejo predsednik NS predlagal širitev dnevnega reda in uvrstitev predmetne točke Odpoklic direktorja družbe. Od šestih prisotnih članov NS sta bila dva člana proti širitvi med sejo, dva sta se vzdržala, dva (predsednik in en član) pa ZA širitev dnevnega reda. Po izglasovanju širitve (glas predsednika se je štel za dva glasova), so z enakim glasovanjem (2 proti, 2 vzdržana, 2 za), direktorja razrešili. Vprašanje: Ali je dopustno širiti dnevni red začete seje NS, če se vsi prisotni člani s širitvijo ne strinjajo? Tega namreč poslovnik NS ne določa.

Odgovor:
V zvezi z vašim vprašanjem pojasnjujemo, da postopek sklicevanja in potek sej nadzornih svetov gospodarskih družb ni tako formaliziran kot npr. postopek sklicevanja in poteka skupščin gospodarskih družb. Posledično ima predsednik nadzornega sveta...


 

Celoten dokument je na voljo samo članom ZNS.

Postanite član ZNS Prijava v moj ZNS

Brezplačno prenesite celoten dokument! (1/2)

Nečlanom omogočamo prenos dveh celotnih dokumentov iz naše bogate knjižnice izobraževalnih vsebin!

Največkrat prenešene vsebine

Priporočila za revizijske komisije

Ta priporočila so namenjena za uporabo v vseh družbah, ki so subjekti javnega interesa&n ...

Poglej dokument
06. 06. 2022 - Priporočila in kodeksi priporočila ZNS, revizijske komisije

Praktični napotki za nadzorne svete pri kadrovanju uprav

V Sloveniji se srečujemo z mnogimi očitki glede kadrovanja uprav. Najpomembnejši očitek ...

Poglej dokument
05. 11. 2012 - Priporočila in kodeksi kadrovanje

Protokol za ravnanje članov nadzornih svetov ob izvajanju političnih in drugih pritiskov ter neetične ...

Če smo kot člani nadzornih svetov predmet pritiska, vplivanja ali drugih zahtev s strani ...

Poglej dokument
01. 12. 2019 - Priporočila in kodeksi nasprotje interesov, priporočila ZNS, neodvisnost, nadzorni svet

Piškotki

To improve functions this website uses cookies.
By using this site you agree to the use of cookies.

Open/close