Pravni nasveti

Ali je dopustno širiti dnevni red začete seje NS, če se vsi prisotni člani s širitvijo ne strinjajo?

Predsednik nadzornega sveta je z vabilom sklical sejo. Pri sklicu oziroma vabilu ni bila uvrščena točka: Odpoklic direktorja družbe. Ob sprejemanju dnevnega reda, predsednik tudi ni predlagal uvrstitve dodatne točke (širitve dnevnega reda) s tematiko odpoklica direktorja. Je pa šele med sejo predsednik NS predlagal širitev dnevnega reda in uvrstitev predmetne točke Odpoklic direktorja družbe. Od šestih prisotnih članov NS sta bila dva člana proti širitvi med sejo, dva sta se vzdržala, dva (predsednik in en član) pa ZA širitev dnevnega reda. Po izglasovanju širitve (glas predsednika se je štel za dva glasova), so z enakim glasovanjem (2 proti, 2 vzdržana, 2 za), direktorja razrešili. Vprašanje: Ali je dopustno širiti dnevni red začete seje NS, če se vsi prisotni člani s širitvijo ne strinjajo? Tega namreč poslovnik NS ne določa.

Odgovor:
V zvezi z vašim vprašanjem pojasnjujemo, da postopek sklicevanja in potek sej nadzornih svetov gospodarskih družb ni tako formaliziran kot npr. postopek sklicevanja in poteka skupščin gospodarskih družb. Posledično ima predsednik nadzornega sveta...


 

Celoten dokument je na voljo samo članom ZNS.

Postanite član ZNS Prijava v moj ZNS

Brezplačno prenesite celoten dokument! (1/2)

Nečlanom omogočamo prenos dveh celotnih dokumentov iz naše bogate knjižnice izobraževalnih vsebin!

Največkrat prenešene vsebine

Plačilo članarine in izobraževanj članom NS

Ali je družba zavezana plačati izobraževanje članom nadzorn ...

Poglej dokument
09. 02. 2023 - Pravni nasveti boniteta, izobraževanjeNS, članarina

Izločanje posameznega člana NS pri odločanju o zadevah, ki se nanašajo nanj - npr. pri imenovanju sam ...

Nadzorni organ ima skladno z veljavno zakonodajo in priporo ...

Poglej dokument
21. 02. 2022 - Pravni nasveti - dr. Lovro Jurgec, LL.M. nasprotje interesov, komisije NS

Podpis letnega poročila po prenehanju funkcije

V začetku letošnjega leta je prišlo do menjave direktorja i ...

Poglej dokument
21. 06. 2022 - Pravni nasveti - dr. Lovro Jurgec, LL.M. letno poročilo

Vloga revizijske komisije odvisne družbe pri izboru revizorja v primeru skupnega razpisa obvladujoče ...

Vloga revizijske komisije odvisne družbe pri izboru revizor ...

Poglej dokument
09. 03. 2022 - Pravni nasveti - mag. Blanka Vezjak revizijske komisije, SJI, revizor

Piškotki

To improve functions this website uses cookies.
By using this site you agree to the use of cookies.

Open/close