Pravni nasveti

Ali lahko predsednik uprave delavskemu direktorju omejuje dostop do kakršnih koli podatkov o družbi in zaposlenih?

Ali lahko predsednik uprave delavskemu direktorju omejuje dostop do kakršnih koli podatkov o družbi in zaposlenih? Ali lahko predsednik uprave od delavskega direktorja zahteva podrobna pojasnila o vsaki zahtevi za pridobitev podatkov v kadrovski in pravni službi (zakaj bo podatke potreboval, kaj bo z njimi delal,…)?
Na koncu predsednik uprave tudi sam presoja ali delavskemu direktorju omogoči dostop do podatkov ali ne. Omejevanje dostopa do podatkov delavskemu direktorju se mi zdi sporno že zato, ker je delavski direktor po statutu družbe odgovoren oz. zastopa in predstavlja interese delavcev glede kadrovskih in socialnih vprašanj. S takšnim ravnanjem mu predsednik uprave onemogoča delo. Je takšno ravnanje sploh zakonito? Kaj lahko delavski direktor naredi v takšnem primeru? Kaj lahko nadzorni svet naredi v takšnem primeru?

Odgovor:

V zvezi vašim vprašanjem pojasnjujemo, da ima delavski direktor enak položaj kot katerikoli drug član uprave družbe. 84. člen ZSDU namreč določa, da v okviru splošnih pravic in obveznosti, ki pripadajo vsem članom uprave družbe ali izvršnim direktorjem družbe v skladu s...


 

Celoten dokument je na voljo samo članom ZNS.

Postanite član ZNS Prijava v moj ZNS

Brezplačno prenesite celoten dokument! (1/2)

Nečlanom omogočamo prenos dveh celotnih dokumentov iz naše bogate knjižnice izobraževalnih vsebin!

Največkrat prenešene vsebine

Priporočila za revizijske komisije

Ta priporočila so namenjena za uporabo v vseh družbah, ki so subjekti javnega interesa&n ...

Poglej dokument
06. 06. 2022 - Priporočila in kodeksi priporočila ZNS, revizijske komisije

Praktični napotki za nadzorne svete pri kadrovanju uprav

V Sloveniji se srečujemo z mnogimi očitki glede kadrovanja uprav. Najpomembnejši očitek ...

Poglej dokument
05. 11. 2012 - Priporočila in kodeksi kadrovanje

Protokol za ravnanje članov nadzornih svetov ob izvajanju političnih in drugih pritiskov ter neetične ...

Če smo kot člani nadzornih svetov predmet pritiska, vplivanja ali drugih zahtev s strani ...

Poglej dokument
01. 12. 2019 - Priporočila in kodeksi nasprotje interesov, priporočila ZNS, neodvisnost, nadzorni svet

Piškotki

To improve functions this website uses cookies.
By using this site you agree to the use of cookies.

Open/close