Pravni nasveti

Ali lahko predsednik uprave delavskemu direktorju omejuje dostop do kakršnih koli podatkov o družbi in zaposlenih?

Ali lahko predsednik uprave delavskemu direktorju omejuje dostop do kakršnih koli podatkov o družbi in zaposlenih? Ali lahko predsednik uprave od delavskega direktorja zahteva podrobna pojasnila o vsaki zahtevi za pridobitev podatkov v kadrovski in pravni službi (zakaj bo podatke potreboval, kaj bo z njimi delal,…)?
Na koncu predsednik uprave tudi sam presoja ali delavskemu direktorju omogoči dostop do podatkov ali ne. Omejevanje dostopa do podatkov delavskemu direktorju se mi zdi sporno že zato, ker je delavski direktor po statutu družbe odgovoren oz. zastopa in predstavlja interese delavcev glede kadrovskih in socialnih vprašanj. S takšnim ravnanjem mu predsednik uprave onemogoča delo. Je takšno ravnanje sploh zakonito? Kaj lahko delavski direktor naredi v takšnem primeru? Kaj lahko nadzorni svet naredi v takšnem primeru?

Odgovor:

V zvezi vašim vprašanjem pojasnjujemo, da ima delavski direktor enak položaj kot katerikoli drug član uprave družbe. 84. člen ZSDU namreč določa, da v okviru splošnih pravic in obveznosti, ki pripadajo vsem članom uprave družbe ali izvršnim direktorjem družbe v skladu s...


 

Celoten dokument je na voljo samo članom ZNS.

Postanite član ZNS Prijava v moj ZNS

Brezplačno prenesite celoten dokument! (1/2)

Nečlanom omogočamo prenos dveh celotnih dokumentov iz naše bogate knjižnice izobraževalnih vsebin!

Največkrat prenešene vsebine

Plačilo članarine in izobraževanj članom NS

Ali je družba zavezana plačati izobraževanje članom nadzorn ...

Poglej dokument
09. 02. 2023 - Pravni nasveti boniteta, izobraževanjeNS, članarina

Izločanje posameznega člana NS pri odločanju o zadevah, ki se nanašajo nanj - npr. pri imenovanju sam ...

Nadzorni organ ima skladno z veljavno zakonodajo in priporo ...

Poglej dokument
21. 02. 2022 - Pravni nasveti - dr. Lovro Jurgec, LL.M. nasprotje interesov, komisije NS

Podpis letnega poročila po prenehanju funkcije

V začetku letošnjega leta je prišlo do menjave direktorja i ...

Poglej dokument
21. 06. 2022 - Pravni nasveti - dr. Lovro Jurgec, LL.M. letno poročilo

Vloga revizijske komisije odvisne družbe pri izboru revizorja v primeru skupnega razpisa obvladujoče ...

Vloga revizijske komisije odvisne družbe pri izboru revizor ...

Poglej dokument
09. 03. 2022 - Pravni nasveti - mag. Blanka Vezjak revizijske komisije, SJI, revizor

Piškotki

To improve functions this website uses cookies.
By using this site you agree to the use of cookies.

Open/close