Pravni nasveti

Ali lahko, ko NS voli svojega predsednika, član NS glasuje o sebi kot kandidatu za predsednika?

Da ne bi prihajalo do različnih tolmačenj s strani ustanovitelja in članov NS imam vprašanje: 278. čl. ZGD-1 pravi: Nadzorni svet mora med svojimi člani izvoliti predsednika in najmanj enega namestnika. 5. odst. 257. čl. ZGD-1 pa pravi:  Član organa vodenja ali nadzora ne sodeluje pri odločanju o zadevah, ki se nanašajo nanj. Ali to pomeni, da ko NS voli svojega predsednika, član ne more glasovati o sebi kot kandidatu za predsednika?

Odgovor:

Kot pravilno ugotavljate 257. (5) člen ZGD-1 ureja podlago za upravljanje nasprotja interesa člana organa nadzora, ki ne sme sodelovati pri odločanju o zadevah, ki se nanašajo nanj. V komentarju k 257. (5) členu ZGD-1, ki ga je podal...


 

Celoten dokument je na voljo samo članom ZNS.

Postanite član ZNS Prijava v moj ZNS

Brezplačno prenesite celoten dokument! (1/2)

Nečlanom omogočamo prenos dveh celotnih dokumentov iz naše bogate knjižnice izobraževalnih vsebin!

Največkrat prenešene vsebine

Plačilo članarine in izobraževanj članom NS

Ali je družba zavezana plačati izobraževanje članom nadzorn ...

Poglej dokument
09. 02. 2023 - Pravni nasveti boniteta, izobraževanjeNS, članarina

Izločanje posameznega člana NS pri odločanju o zadevah, ki se nanašajo nanj - npr. pri imenovanju sam ...

Nadzorni organ ima skladno z veljavno zakonodajo in priporo ...

Poglej dokument
21. 02. 2022 - Pravni nasveti - dr. Lovro Jurgec, LL.M. nasprotje interesov, komisije NS

Podpis letnega poročila po prenehanju funkcije

V začetku letošnjega leta je prišlo do menjave direktorja i ...

Poglej dokument
21. 06. 2022 - Pravni nasveti - dr. Lovro Jurgec, LL.M. letno poročilo

Vloga revizijske komisije odvisne družbe pri izboru revizorja v primeru skupnega razpisa obvladujoče ...

Vloga revizijske komisije odvisne družbe pri izboru revizor ...

Poglej dokument
09. 03. 2022 - Pravni nasveti - mag. Blanka Vezjak revizijske komisije, SJI, revizor

Piškotki

To improve functions this website uses cookies.
By using this site you agree to the use of cookies.

Open/close