Pravni nasveti

Ali za predstavnike delavcev glede potrebne izobrazbe veljajo enake zahteve kot za ostale člane NS ter ali je ali je zakonska obveza NS, da imenuje in odpokliče poslovodjo?

1. Ali za predstavnike delavcev (delavski svet) glede potrebne izobrazbe veljajo enake zahteve (VII stopnja, certifikat ZNS, ...) kot za predstavnike lastnikov? Problem je v tem, ker je v komunalnem podjetju malo ljudi s temi kompetencami.

2. Novi ZGD je naše podjetje opredelil kot subjekt v javnem interesu in je zato NS obvezen. V povezavi s 4. odstavkom 515.člena ZGD, ki navaja, da če ima družba NS, poslovodjo imenuje in odpokliče ta svet imamo dilemo, ali je to zakonska obvezna NS, da imenuje in odpokliče poslovodjo ali se ta pristojnost z odlokom in družbeno pogodbo (ki sta ustanovitvena akta našega podjetja), lahko prenese na skupščino?

Odgovor:

Glede vprašanja pod točko 1 (v zvezi z zahtevami glede izobrazbe za člane nadzornega sveta) pojasnjujemo, da veljajo tudi za člane nadzornega sveta, ki so predstavniki delavcev enake (splošne) zahteve kot za preostale člane nadzornega sveta, ki so predstavniki delničarjev. To pomeni, da...


 

Celoten dokument je na voljo samo članom ZNS.

Postanite član ZNS Prijava v moj ZNS

Brezplačno prenesite celoten dokument! (1/2)

Nečlanom omogočamo prenos dveh celotnih dokumentov iz naše bogate knjižnice izobraževalnih vsebin!

Največkrat prenešene vsebine

Plačilo članarine in izobraževanj članom NS

Ali je družba zavezana plačati izobraževanje članom nadzorn ...

Poglej dokument
09. 02. 2023 - Pravni nasveti boniteta, izobraževanjeNS, članarina

Izločanje posameznega člana NS pri odločanju o zadevah, ki se nanašajo nanj - npr. pri imenovanju sam ...

Nadzorni organ ima skladno z veljavno zakonodajo in priporo ...

Poglej dokument
21. 02. 2022 - Pravni nasveti - dr. Lovro Jurgec, LL.M. nasprotje interesov, komisije NS

Podpis letnega poročila po prenehanju funkcije

V začetku letošnjega leta je prišlo do menjave direktorja i ...

Poglej dokument
21. 06. 2022 - Pravni nasveti - dr. Lovro Jurgec, LL.M. letno poročilo

Vloga revizijske komisije odvisne družbe pri izboru revizorja v primeru skupnega razpisa obvladujoče ...

Vloga revizijske komisije odvisne družbe pri izboru revizor ...

Poglej dokument
09. 03. 2022 - Pravni nasveti - mag. Blanka Vezjak revizijske komisije, SJI, revizor

Piškotki

To improve functions this website uses cookies.
By using this site you agree to the use of cookies.

Open/close