Pravni nasveti

Ali za predstavnike delavcev glede potrebne izobrazbe veljajo enake zahteve kot za ostale člane NS ter ali je ali je zakonska obveza NS, da imenuje in odpokliče poslovodjo?

1. Ali za predstavnike delavcev (delavski svet) glede potrebne izobrazbe veljajo enake zahteve (VII stopnja, certifikat ZNS, ...) kot za predstavnike lastnikov? Problem je v tem, ker je v komunalnem podjetju malo ljudi s temi kompetencami.

2. Novi ZGD je naše podjetje opredelil kot subjekt v javnem interesu in je zato NS obvezen. V povezavi s 4. odstavkom 515.člena ZGD, ki navaja, da če ima družba NS, poslovodjo imenuje in odpokliče ta svet imamo dilemo, ali je to zakonska obvezna NS, da imenuje in odpokliče poslovodjo ali se ta pristojnost z odlokom in družbeno pogodbo (ki sta ustanovitvena akta našega podjetja), lahko prenese na skupščino?

Odgovor:

Glede vprašanja pod točko 1 (v zvezi z zahtevami glede izobrazbe za člane nadzornega sveta) pojasnjujemo, da veljajo tudi za člane nadzornega sveta, ki so predstavniki delavcev enake (splošne) zahteve kot za preostale člane nadzornega sveta, ki so predstavniki delničarjev. To pomeni, da...


 

Celoten dokument je na voljo samo članom ZNS.

Postanite član ZNS Prijava v moj ZNS

Brezplačno prenesite celoten dokument! (1/2)

Nečlanom omogočamo prenos dveh celotnih dokumentov iz naše bogate knjižnice izobraževalnih vsebin!

Največkrat prenešene vsebine

Priporočila za revizijske komisije

Ta priporočila so namenjena za uporabo v vseh družbah, ki so subjekti javnega interesa&n ...

Poglej dokument
06. 06. 2022 - Priporočila in kodeksi priporočila ZNS, revizijske komisije

Praktični napotki za nadzorne svete pri kadrovanju uprav

V Sloveniji se srečujemo z mnogimi očitki glede kadrovanja uprav. Najpomembnejši očitek ...

Poglej dokument
05. 11. 2012 - Priporočila in kodeksi kadrovanje

Protokol za ravnanje članov nadzornih svetov ob izvajanju političnih in drugih pritiskov ter neetične ...

Če smo kot člani nadzornih svetov predmet pritiska, vplivanja ali drugih zahtev s strani ...

Poglej dokument
01. 12. 2019 - Priporočila in kodeksi nasprotje interesov, priporočila ZNS, neodvisnost, nadzorni svet

Piškotki

To improve functions this website uses cookies.
By using this site you agree to the use of cookies.

Open/close