Pravni nasveti

Izločanje posameznega člana NS pri odločanju o zadevah, ki se nanašajo nanj - npr. pri imenovanju samega sebe v komisije NS

Nadzorni organ ima skladno z veljavno zakonodajo in priporočili KPK glede izogibanju nasprotju interesov v poslovniku zapisano dikcijo, da član ne sodeluje pri odločanju o zadevah, ki se nanašajo nanj (npr. pri imenovanju samega sebe v komisije nadzornega organa, pri članstvu v teh komisijah je namreč prisoten tudi njihov lasten ekonomski interes do plačila sejnin in mesečnega zneska za opravljanje funkcije), pri čemer zaradi številčnosti članov organa nadzora zaradi izločitve posameznika ni ogrožena sklepčnost organa.

V zvezi s tem zapisom v poslovniku in v zvezi s samim izločanjem pri glasovanju o samemu sebi se je na sejah nadzornega organa že nekajkrat pojavilo nestrinjanje posameznih članov z izločanjem iz glasovanja o samemu sebi, zato vas vljudno prosimo za vaše mnenje glede te konkretne situacije.

Odgovor:

V zvezi z vašim vprašanjem pojasnjujemo, da se po mnenju ZNS ekonomski interes posameznega člana nadzornega sveta izčrpa oziroma udejanji že s samim imenovanjem v nadzorni svet. Glede na naloge in pristojnosti nadzornega sveta, ki so...


 

Celoten dokument je na voljo samo članom ZNS.

Postanite član ZNS Prijava v moj ZNS

Brezplačno prenesite celoten dokument! (1/2)

Nečlanom omogočamo prenos dveh celotnih dokumentov iz naše bogate knjižnice izobraževalnih vsebin!

Največkrat prenešene vsebine

Plačilo članarine in izobraževanj članom NS

Ali je družba zavezana plačati izobraževanje članom nadzorn ...

Poglej dokument
09. 02. 2023 - Pravni nasveti boniteta, izobraževanjeNS, članarina

Izločanje posameznega člana NS pri odločanju o zadevah, ki se nanašajo nanj - npr. pri imenovanju sam ...

Nadzorni organ ima skladno z veljavno zakonodajo in priporo ...

Poglej dokument
21. 02. 2022 - Pravni nasveti - dr. Lovro Jurgec, LL.M. nasprotje interesov, komisije NS

Podpis letnega poročila po prenehanju funkcije

V začetku letošnjega leta je prišlo do menjave direktorja i ...

Poglej dokument
21. 06. 2022 - Pravni nasveti - dr. Lovro Jurgec, LL.M. letno poročilo

Vloga revizijske komisije odvisne družbe pri izboru revizorja v primeru skupnega razpisa obvladujoče ...

Vloga revizijske komisije odvisne družbe pri izboru revizor ...

Poglej dokument
09. 03. 2022 - Pravni nasveti - mag. Blanka Vezjak revizijske komisije, SJI, revizor

Piškotki

To improve functions this website uses cookies.
By using this site you agree to the use of cookies.

Open/close