Pravni nasveti

Izločanje posameznega člana NS pri odločanju o zadevah, ki se nanašajo nanj - npr. pri imenovanju samega sebe v komisije NS

Nadzorni organ ima skladno z veljavno zakonodajo in priporočili KPK glede izogibanju nasprotju interesov v poslovniku zapisano dikcijo, da član ne sodeluje pri odločanju o zadevah, ki se nanašajo nanj (npr. pri imenovanju samega sebe v komisije nadzornega organa, pri članstvu v teh komisijah je namreč prisoten tudi njihov lasten ekonomski interes do plačila sejnin in mesečnega zneska za opravljanje funkcije), pri čemer zaradi številčnosti članov organa nadzora zaradi izločitve posameznika ni ogrožena sklepčnost organa.

V zvezi s tem zapisom v poslovniku in v zvezi s samim izločanjem pri glasovanju o samemu sebi se je na sejah nadzornega organa že nekajkrat pojavilo nestrinjanje posameznih članov z izločanjem iz glasovanja o samemu sebi, zato vas vljudno prosimo za vaše mnenje glede te konkretne situacije.

Odgovor:

V zvezi z vašim vprašanjem pojasnjujemo, da se po mnenju ZNS ekonomski interes posameznega člana nadzornega sveta izčrpa oziroma udejanji že s samim imenovanjem v nadzorni svet. Glede na naloge in pristojnosti nadzornega sveta, ki so...


 

Celoten dokument je na voljo samo članom ZNS.

Postanite član ZNS Prijava v moj ZNS

Brezplačno prenesite celoten dokument! (1/2)

Nečlanom omogočamo prenos dveh celotnih dokumentov iz naše bogate knjižnice izobraževalnih vsebin!

Največkrat prenešene vsebine

Priporočila za revizijske komisije

Ta priporočila so namenjena za uporabo v vseh družbah, ki so subjekti javnega interesa&n ...

Poglej dokument
06. 06. 2022 - Priporočila in kodeksi priporočila ZNS, revizijske komisije

Praktični napotki za nadzorne svete pri kadrovanju uprav

V Sloveniji se srečujemo z mnogimi očitki glede kadrovanja uprav. Najpomembnejši očitek ...

Poglej dokument
05. 11. 2012 - Priporočila in kodeksi kadrovanje

Protokol za ravnanje članov nadzornih svetov ob izvajanju političnih in drugih pritiskov ter neetične ...

Če smo kot člani nadzornih svetov predmet pritiska, vplivanja ali drugih zahtev s strani ...

Poglej dokument
01. 12. 2019 - Priporočila in kodeksi nasprotje interesov, priporočila ZNS, neodvisnost, nadzorni svet

Piškotki

To improve functions this website uses cookies.
By using this site you agree to the use of cookies.

Open/close