Pravni nasveti

Ali je družbena pogodba z dnem vpisa v sodni register veljavna in zavezujoča?

18. 03. 2022

vodenje in delo NS

Javno komunalno podjetje je po dolgotrajnem procesu dobilo novo družbeno pogodbo, ki je zdaj usklajena z zakonodajo. Nova družbena pogodba je vpisana v sodni/poslovni register. Ali je pogodba z dnem vpisa v sodni/poslovni register veljavna in zavezujoča? Ali lahko NS javnega komunalnega podjetja sprejema odločitve skladno z ravnokar vpisano družbeno pogodbo? Ali NS sploh lahko odloča drugače, kot po ravnokar sprejeti družbeni pogodbi? Ali so odločitve sprejete po veljavni družbeni pogodbi zakonite in veljavne?

Odgovor:

V zvezi z vašim vprašanjem glede veljavnosti družbene pogodbe pojasnjujemo, da skladno z določilom 6. odstavka 516. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) spremembe družbene pogodbe pričnejo veljati z dnem vpisa v sodni register. To pomeni, da je vpis sprememb družbene pogodbe...


 

Celoten dokument je na voljo samo članom ZNS.

Postanite član ZNS Prijava v moj ZNS

Brezplačno prenesite celoten dokument! (1/2)

Nečlanom omogočamo prenos dveh celotnih dokumentov iz naše bogate knjižnice izobraževalnih vsebin!

Največkrat prenešene vsebine

Plačilo članarine in izobraževanj članom NS

Ali je družba zavezana plačati izobraževanje članom nadzorn ...

Poglej dokument
09. 02. 2023 - Pravni nasveti boniteta, izobraževanjeNS, članarina

Izločanje posameznega člana NS pri odločanju o zadevah, ki se nanašajo nanj - npr. pri imenovanju sam ...

Nadzorni organ ima skladno z veljavno zakonodajo in priporo ...

Poglej dokument
21. 02. 2022 - Pravni nasveti - dr. Lovro Jurgec, LL.M. nasprotje interesov, komisije NS

Podpis letnega poročila po prenehanju funkcije

V začetku letošnjega leta je prišlo do menjave direktorja i ...

Poglej dokument
21. 06. 2022 - Pravni nasveti - dr. Lovro Jurgec, LL.M. letno poročilo

Vloga revizijske komisije odvisne družbe pri izboru revizorja v primeru skupnega razpisa obvladujoče ...

Vloga revizijske komisije odvisne družbe pri izboru revizor ...

Poglej dokument
09. 03. 2022 - Pravni nasveti - mag. Blanka Vezjak revizijske komisije, SJI, revizor

Piškotki

To improve functions this website uses cookies.
By using this site you agree to the use of cookies.

Open/close