Pravni nasveti

Ali nadzorni svet lahko veljavno odloča tudi v primeru, ko kateri izmed njegovih članov (še) ni imenovan?

23. 03. 2022

kadrovanjeuprava

Družba je v državni lasti, kjer trenutno od 8 nadzornikov eden manjka, ker je odstopil in vlada še ni imenovala novega. Ali je kakršnakoli pravna podlaga, ki narekuje, da 3 glasovi predstavnikov delavcev in 1 glas predstavnika opozicije ne morejo odstaviti poslovodstva? Glasovi bi bili 4:3 za odpoklic.

Odgovor:

Nadzorni svet lahko načeloma veljavno odloča tudi v primeru, ko kateri izmed njegovih članov (še) ni imenovan. Za veljavno odločanje je namreč bistveno, da je na seji prisotnih toliko članov, da je dosežen kvorum za odločanje. 257. člena ZGD-1 določa, da je organ vodenja ali nadzora...

Celoten dokument je na voljo samo članom ZNS.

Postanite član ZNS Prijava v moj ZNS

Brezplačno prenesite celoten dokument! (1/2)

Nečlanom omogočamo prenos dveh celotnih dokumentov iz naše bogate knjižnice izobraževalnih vsebin!

Največkrat prenešene vsebine

Plačilo članarine in izobraževanj članom NS

Ali je družba zavezana plačati izobraževanje članom nadzorn ...

Poglej dokument
09. 02. 2023 - Pravni nasveti boniteta, izobraževanjeNS, članarina

Izločanje posameznega člana NS pri odločanju o zadevah, ki se nanašajo nanj - npr. pri imenovanju sam ...

Nadzorni organ ima skladno z veljavno zakonodajo in priporo ...

Poglej dokument
21. 02. 2022 - Pravni nasveti - dr. Lovro Jurgec, LL.M. nasprotje interesov, komisije NS

Podpis letnega poročila po prenehanju funkcije

V začetku letošnjega leta je prišlo do menjave direktorja i ...

Poglej dokument
21. 06. 2022 - Pravni nasveti - dr. Lovro Jurgec, LL.M. letno poročilo

Vloga revizijske komisije odvisne družbe pri izboru revizorja v primeru skupnega razpisa obvladujoče ...

Vloga revizijske komisije odvisne družbe pri izboru revizor ...

Poglej dokument
09. 03. 2022 - Pravni nasveti - mag. Blanka Vezjak revizijske komisije, SJI, revizor

Piškotki

To improve functions this website uses cookies.
By using this site you agree to the use of cookies.

Open/close