Pravni nasveti

Ali je lahko občinski svetnik član nadzornega sveta družbe? Kaj pa državni svetnik?

Ali je lahko občinski svetnik član nadzornega sveta družbe? Isto vprašanje postavljam tudi za državnega svetnika.

Odgovor:

Ustava Republike Slovenije (100. člen) in Zakon o državnem svetu (61. člen) določata, da član Državnega sveta ne sme biti hkrati poslanec v Državnem zboru niti ne sme opravljati druge funkcije v državnih organih. Niti Ustava, niti Zakon o državnem svetu ne napotujeta na drug zakon – torej se ZIntPK  za presojo nezdružljivosti funkcij državnega svetnika ne uporablja.

Nezdružljivost funkcij  - občinski svetniki
Občinski svetnik je po določbah Zakona o lokalni samoupravi nepoklicni funkcionar. Določene situacije ureja 37. b člen ZLS, ki pravi, da funkcija člana občinskega sveta in podžupana...


 

Celoten dokument je na voljo samo članom ZNS.

Postanite član ZNS Prijava v moj ZNS

Brezplačno prenesite celoten dokument! (1/2)

Nečlanom omogočamo prenos dveh celotnih dokumentov iz naše bogate knjižnice izobraževalnih vsebin!

Največkrat prenešene vsebine

Priporočila za revizijske komisije

Ta priporočila so namenjena za uporabo v vseh družbah, ki so subjekti javnega interesa&n ...

Poglej dokument
06. 06. 2022 - Priporočila in kodeksi priporočila ZNS, revizijske komisije

Praktični napotki za nadzorne svete pri kadrovanju uprav

V Sloveniji se srečujemo z mnogimi očitki glede kadrovanja uprav. Najpomembnejši očitek ...

Poglej dokument
05. 11. 2012 - Priporočila in kodeksi kadrovanje

Protokol za ravnanje članov nadzornih svetov ob izvajanju političnih in drugih pritiskov ter neetične ...

Če smo kot člani nadzornih svetov predmet pritiska, vplivanja ali drugih zahtev s strani ...

Poglej dokument
01. 12. 2019 - Priporočila in kodeksi nasprotje interesov, priporočila ZNS, neodvisnost, nadzorni svet

Piškotki

To improve functions this website uses cookies.
By using this site you agree to the use of cookies.

Open/close