Pravni nasveti

Soglasje skupščine za sklenitev posla, ki ne spada v redno poslovanje

10. 03. 2022

skupščine

Družba A, ki je velika d.o.o., ima enega direktorja in tri prokuriste. Vsi trije prokuristi so družbeniki v drugi d.o.o. (družbi B), v kateri imata dva vsak po 18,75 %, eden pa ima 25 % poslovni delež. Družba A bo z družbo B sklenila pogodbo, ki ne spada ravno v njeno redno opravljanje dejavnosti.
Ali je v skladu z 270a. členom ZGD-1 potrebno soglasje skupščine za takšen posel tudi, če bo podpisnik pogodbe na strani družbe A direktor in ne eden izmed prokuristov? Kako definirati oz. opredeliti redno opravljanje dejavnosti?

Odgovor:

Določilo 270.a člena ZGD-1, ki se smiselno uporablja tudi za posle iz prvega odstavka 281.b člena ZGD-1 družb z omejeno odgovornostjo, ki izpolnjujejo merila za srednje in velike družbe, v tretjem odstavku omenjenega člena določa, da je soglasje nadzornega sveta (oziroma skupščine, če družba z omejeno odgovornostjo nima nadzornega sveta) potrebno za posle, ki jih družba opravi z družbo ali z drugo pravno osebo, ki jo član uprave ali njegov družinski član posredno ali neposredno obvladuje oziroma je udeležen pri njenem skupnem obvladovanju. Navedeno določilo...


 

Celoten dokument je na voljo samo članom ZNS.

Postanite član ZNS Prijava v moj ZNS

Brezplačno prenesite celoten dokument! (1/2)

Nečlanom omogočamo prenos dveh celotnih dokumentov iz naše bogate knjižnice izobraževalnih vsebin!

Največkrat prenešene vsebine

Plačilo članarine in izobraževanj članom NS

Ali je družba zavezana plačati izobraževanje članom nadzorn ...

Poglej dokument
09. 02. 2023 - Pravni nasveti boniteta, izobraževanjeNS, članarina

Izločanje posameznega člana NS pri odločanju o zadevah, ki se nanašajo nanj - npr. pri imenovanju sam ...

Nadzorni organ ima skladno z veljavno zakonodajo in priporo ...

Poglej dokument
21. 02. 2022 - Pravni nasveti - dr. Lovro Jurgec, LL.M. nasprotje interesov, komisije NS

Podpis letnega poročila po prenehanju funkcije

V začetku letošnjega leta je prišlo do menjave direktorja i ...

Poglej dokument
21. 06. 2022 - Pravni nasveti - dr. Lovro Jurgec, LL.M. letno poročilo

Vloga revizijske komisije odvisne družbe pri izboru revizorja v primeru skupnega razpisa obvladujoče ...

Vloga revizijske komisije odvisne družbe pri izboru revizor ...

Poglej dokument
09. 03. 2022 - Pravni nasveti - mag. Blanka Vezjak revizijske komisije, SJI, revizor

Piškotki

To improve functions this website uses cookies.
By using this site you agree to the use of cookies.

Open/close