Pravni nasveti

Soglasje skupščine za sklenitev posla, ki ne spada v redno poslovanje

10. 03. 2022

skupščine

Družba A, ki je velika d.o.o., ima enega direktorja in tri prokuriste. Vsi trije prokuristi so družbeniki v drugi d.o.o. (družbi B), v kateri imata dva vsak po 18,75 %, eden pa ima 25 % poslovni delež. Družba A bo z družbo B sklenila pogodbo, ki ne spada ravno v njeno redno opravljanje dejavnosti.
Ali je v skladu z 270a. členom ZGD-1 potrebno soglasje skupščine za takšen posel tudi, če bo podpisnik pogodbe na strani družbe A direktor in ne eden izmed prokuristov? Kako definirati oz. opredeliti redno opravljanje dejavnosti?

Odgovor:

Določilo 270.a člena ZGD-1, ki se smiselno uporablja tudi za posle iz prvega odstavka 281.b člena ZGD-1 družb z omejeno odgovornostjo, ki izpolnjujejo merila za srednje in velike družbe, v tretjem odstavku omenjenega člena določa, da je soglasje nadzornega sveta (oziroma skupščine, če družba z omejeno odgovornostjo nima nadzornega sveta) potrebno za posle, ki jih družba opravi z družbo ali z drugo pravno osebo, ki jo član uprave ali njegov družinski član posredno ali neposredno obvladuje oziroma je udeležen pri njenem skupnem obvladovanju. Navedeno določilo...


 

Celoten dokument je na voljo samo članom ZNS.

Postanite član ZNS Prijava v moj ZNS

Brezplačno prenesite celoten dokument! (1/2)

Nečlanom omogočamo prenos dveh celotnih dokumentov iz naše bogate knjižnice izobraževalnih vsebin!

Največkrat prenešene vsebine

Priporočila za revizijske komisije

Ta priporočila so namenjena za uporabo v vseh družbah, ki so subjekti javnega interesa&n ...

Poglej dokument
06. 06. 2022 - Priporočila in kodeksi priporočila ZNS, revizijske komisije

Praktični napotki za nadzorne svete pri kadrovanju uprav

V Sloveniji se srečujemo z mnogimi očitki glede kadrovanja uprav. Najpomembnejši očitek ...

Poglej dokument
05. 11. 2012 - Priporočila in kodeksi kadrovanje

Protokol za ravnanje članov nadzornih svetov ob izvajanju političnih in drugih pritiskov ter neetične ...

Če smo kot člani nadzornih svetov predmet pritiska, vplivanja ali drugih zahtev s strani ...

Poglej dokument
01. 12. 2019 - Priporočila in kodeksi nasprotje interesov, priporočila ZNS, neodvisnost, nadzorni svet

Piškotki

To improve functions this website uses cookies.
By using this site you agree to the use of cookies.

Open/close