Pravni nasveti

Podpis letnega poročila po prenehanju funkcije

21. 06. 2022

letno poročilo

V začetku letošnjega leta je prišlo do menjave direktorja in predsednika NS in imamo nekaj vprašanj glede priprave in podpisa letnega poročila preteklega leta:

1. Kdo je po vašem mnenju tisti, ki bi moral podpisati letno poročilo za leto 2021?
2. Ali je prav, da je datum poročila 1. 3. 2022, glede na dejstvo, da se je poročilo pripravljalo v mesecu maju 2022?
3. Ali je prav, da je pod poročilom direktorja naveden bivši direktor, glede na dejstvo, da poročila ni pripravljal in ga tudi nikoli potrdil?
4. Ali je prav, da je pod poročilom o delu NS naveden bivši predsednik NS, glede na dejstvo, da poročila ni pripravljal in ga tudi ni potrdil, poleg tega od 20. 1. 2022 dalje ni imel nobenih pristojnosti za podpisovanje in odločanje v imenu NS?
5. Prosim tudi za vaše mnenje glede opombe pri podpisu sedanjega direktorja in predsednika NS.
6. Ali je prav, da je naveden kot prvi avtor letnega poročila bivši direktor, kljub temu, da pri izdelavi ni bil vključen ter da se je z izdelavo poročila pričelo po njegovem odhodu iz funkcije direktorja?

Odgovori:

1. Skladno z določili ZGD-1 letno poročilo v delniški družbi pripravi in podpiše uprava družbe, pri čemer k njemu da svoje soglasje / ga potrdi tudi nadzorni svet. Če da nadzorni svet da soglasje k letnemu poročilu, se šteje da je letno poročilo sprejeto. Če nadzorni svet ne da soglasja k letnemu poročilu, o njegovem sprejetju odloča skupščina družbe.
 V družbi z omejeno odgovornostjo letno poročilo pripravi poslovodstvo (direktorji), sprejme pa ga skupščina/družbeniki družbe.
Javna podjetja imajo pristojnosti v zvezi s pripravo....


 

Celoten dokument je na voljo samo članom ZNS.

Postanite član ZNS Prijava v moj ZNS

Brezplačno prenesite celoten dokument! (1/2)

Nečlanom omogočamo prenos dveh celotnih dokumentov iz naše bogate knjižnice izobraževalnih vsebin!

Največkrat prenešene vsebine

Plačilo članarine in izobraževanj članom NS

Ali je družba zavezana plačati izobraževanje članom nadzorn ...

Poglej dokument
09. 02. 2023 - Pravni nasveti boniteta, izobraževanjeNS, članarina

Izločanje posameznega člana NS pri odločanju o zadevah, ki se nanašajo nanj - npr. pri imenovanju sam ...

Nadzorni organ ima skladno z veljavno zakonodajo in priporo ...

Poglej dokument
21. 02. 2022 - Pravni nasveti - dr. Lovro Jurgec, LL.M. nasprotje interesov, komisije NS

Podpis letnega poročila po prenehanju funkcije

V začetku letošnjega leta je prišlo do menjave direktorja i ...

Poglej dokument
21. 06. 2022 - Pravni nasveti - dr. Lovro Jurgec, LL.M. letno poročilo

Vloga revizijske komisije odvisne družbe pri izboru revizorja v primeru skupnega razpisa obvladujoče ...

Vloga revizijske komisije odvisne družbe pri izboru revizor ...

Poglej dokument
09. 03. 2022 - Pravni nasveti - mag. Blanka Vezjak revizijske komisije, SJI, revizor

Piškotki

To improve functions this website uses cookies.
By using this site you agree to the use of cookies.

Open/close