Pravni nasveti

Nasprotje interesov delavskega predstavnika v NS - vodja nabave

Direktor družbe (d.o.o.) potrebuje soglasje nadzornega sveta (dvotirni sistem) za sklepanje poslov nad določenim zneskom. Predstavnik zaposlenih v nadzornem svetu je vodja nabave, ki je velikokrat pripravljalec in sopodpisnik gradiv, ki jih predloži direktor nadzornemu svetu. Po našem mnenju predstavnik zaposlenih lahko odloča (to pomeni, da lahko glasuje) o tovrstnih zadevah saj je formalno predlagatelj gradiv direktor družbe, ki potrebuje soglasje, predstavnik zaposlenih pa kot član nadzornega sveta odloča samostojno v korist družbe (ločevanje funkcij). Ali je takšno razumevanje pravilno?

Odgovor:

V zvezi s predstavljeno zadevo gre za upravljanje nasprotja interesov s strani delavskega predstavnika v NS, ki opravlja delo vodje nabave v družbi in je kot pravite velikokrat pripravljalec in sopodpisnik gradiv, ki jih predloži direktor nadzornemu svetu.
Tako kot za vse člane nadzornega sveta, tudi zanj velja, da ...


 

Celoten dokument je na voljo samo članom ZNS.

Postanite član ZNS Prijava v moj ZNS

Brezplačno prenesite celoten dokument! (1/2)

Nečlanom omogočamo prenos dveh celotnih dokumentov iz naše bogate knjižnice izobraževalnih vsebin!

Največkrat prenešene vsebine

Plačilo članarine in izobraževanj članom NS

Ali je družba zavezana plačati izobraževanje članom nadzorn ...

Poglej dokument
09. 02. 2023 - Pravni nasveti boniteta, izobraževanjeNS, članarina

Izločanje posameznega člana NS pri odločanju o zadevah, ki se nanašajo nanj - npr. pri imenovanju sam ...

Nadzorni organ ima skladno z veljavno zakonodajo in priporo ...

Poglej dokument
21. 02. 2022 - Pravni nasveti - dr. Lovro Jurgec, LL.M. nasprotje interesov, komisije NS

Podpis letnega poročila po prenehanju funkcije

V začetku letošnjega leta je prišlo do menjave direktorja i ...

Poglej dokument
21. 06. 2022 - Pravni nasveti - dr. Lovro Jurgec, LL.M. letno poročilo

Vloga revizijske komisije odvisne družbe pri izboru revizorja v primeru skupnega razpisa obvladujoče ...

Vloga revizijske komisije odvisne družbe pri izboru revizor ...

Poglej dokument
09. 03. 2022 - Pravni nasveti - mag. Blanka Vezjak revizijske komisije, SJI, revizor

Piškotki

To improve functions this website uses cookies.
By using this site you agree to the use of cookies.

Open/close