Pravni nasveti

Nasprotje interesov in odločanje o poslu ko predlog za soglasje k poslu obravnava oziroma oblikuje revizijska komisija

V zvezi s soglasji NS k poslom s člani uprave po 270a. členu ZGD-1 se mi postavlja vprašanje, ali lahko član, ki je kot povezana stranka udeležen pri poslu, glasuje za predlog odločitve o soglasju, ki ga je kot predlog oblikovala RK?
Načeloma se mora zaradi nasprotja interesov izločiti iz glasovanja, vendar glede na 5. odst. 270a. člena ZGD-1 nisem več prepričana, da je temu tako. Ta odstavek namreč ureja primer, če družba nima RK. Situacija je takšna, da bi družba sklenila posel z drugo družbo, v kateri so trije člani UO družbeniki (vendar nihče od njih, niti vsi skupaj ne presegajo 50 % poslovnih deležev), eden izmed teh treh članov pa je tudi direktor te druge družbe. Družba ima RK in bi predlog odločitve o soglasju oblikovala RK.  
Ali bi lahko šteli, da je tudi pri drugih dveh članih UO podano nasprotje interesov in posledično tudi ona dva ne smeta glasovati za predlog odločitve o soglasju, ki ga je kot predlog oblikovala RK? Ali pa lahko vsi trije glasujejo, ker je predlog sklepa oblikovala RK?

Odgovor:

V zvezi z vašim vprašanjem uvodoma pojasnjujemo, da bi bila glede na besedilo petega odstavka 270.a člena ZGD-1 sicer mogoča razlaga, da v primeru, ko je v družbi oblikovana revizijska komisija, težišče odločanja o poslih s povezanimi osebami strankami članov upravnega odbora (na podlagi določila 285. člena v povezavi z 284.a in 270.a člena ZGD-1) preide na revizijsko komisijo in se tako po obravnavi oziroma oblikovanju predloga o soglasju k poslu s posameznim članom upravnega odbora ne bi bilo treba izločiti iz glasovanja o zadevnem poslu na seji upravnega odbora (če bi ...


 

Celoten dokument je na voljo samo članom ZNS.

Postanite član ZNS Prijava v moj ZNS

Brezplačno prenesite celoten dokument! (1/2)

Nečlanom omogočamo prenos dveh celotnih dokumentov iz naše bogate knjižnice izobraževalnih vsebin!

Največkrat prenešene vsebine

Plačilo članarine in izobraževanj članom NS

Ali je družba zavezana plačati izobraževanje članom nadzorn ...

Poglej dokument
09. 02. 2023 - Pravni nasveti boniteta, izobraževanjeNS, članarina

Izločanje posameznega člana NS pri odločanju o zadevah, ki se nanašajo nanj - npr. pri imenovanju sam ...

Nadzorni organ ima skladno z veljavno zakonodajo in priporo ...

Poglej dokument
21. 02. 2022 - Pravni nasveti - dr. Lovro Jurgec, LL.M. nasprotje interesov, komisije NS

Podpis letnega poročila po prenehanju funkcije

V začetku letošnjega leta je prišlo do menjave direktorja i ...

Poglej dokument
21. 06. 2022 - Pravni nasveti - dr. Lovro Jurgec, LL.M. letno poročilo

Vloga revizijske komisije odvisne družbe pri izboru revizorja v primeru skupnega razpisa obvladujoče ...

Vloga revizijske komisije odvisne družbe pri izboru revizor ...

Poglej dokument
09. 03. 2022 - Pravni nasveti - mag. Blanka Vezjak revizijske komisije, SJI, revizor

Piškotki

To improve functions this website uses cookies.
By using this site you agree to the use of cookies.

Open/close