Pravni nasveti

Sklepčnost na konstitutivni seji revizijske komisije

Nadzorni svet družbe je imenoval revizijsko komisijo, ki se bo sestala na konstitutivni seji. Po tem, ko je bil termin seje že usklajen in potrjen, se je en član opravičil oz. sporočil, da se seje ne bo mogel udeležiti.
Prosila bi vas za tolmačenje, ali se v takem primeru konstitutivna seja vseeno lahko izvede oz. ali je veljavna (glede na to, da so kljub odsotnosti enega člana vseeno sklepčni)?

Odgovor:

Kot izhaja iz 5. odstavka 279. člena ZGD-1, ki ureja poslovanje komisij nadzornega sveta, se za odločanje posamezne komisije nadzornega sveta smiselno upoštevajo določila 257. člena ZGD-1, ki ureja odločanje nadzornega sveta. V navedenem členu je navedeno, da je nadzorni svet sklepčen, če je na seji navzoča vsaj polovica njegovih članov, če statut ne določa drugače. To pomeni, da tudi ...


 

Celoten dokument je na voljo samo članom ZNS.

Postanite član ZNS Prijava v moj ZNS

Brezplačno prenesite celoten dokument! (1/2)

Nečlanom omogočamo prenos dveh celotnih dokumentov iz naše bogate knjižnice izobraževalnih vsebin!

Največkrat prenešene vsebine

Plačilo članarine in izobraževanj članom NS

Ali je družba zavezana plačati izobraževanje članom nadzorn ...

Poglej dokument
09. 02. 2023 - Pravni nasveti boniteta, izobraževanjeNS, članarina

Izločanje posameznega člana NS pri odločanju o zadevah, ki se nanašajo nanj - npr. pri imenovanju sam ...

Nadzorni organ ima skladno z veljavno zakonodajo in priporo ...

Poglej dokument
21. 02. 2022 - Pravni nasveti - dr. Lovro Jurgec, LL.M. nasprotje interesov, komisije NS

Podpis letnega poročila po prenehanju funkcije

V začetku letošnjega leta je prišlo do menjave direktorja i ...

Poglej dokument
21. 06. 2022 - Pravni nasveti - dr. Lovro Jurgec, LL.M. letno poročilo

Vloga revizijske komisije odvisne družbe pri izboru revizorja v primeru skupnega razpisa obvladujoče ...

Vloga revizijske komisije odvisne družbe pri izboru revizor ...

Poglej dokument
09. 03. 2022 - Pravni nasveti - mag. Blanka Vezjak revizijske komisije, SJI, revizor

Piškotki

To improve functions this website uses cookies.
By using this site you agree to the use of cookies.

Open/close