Pravni nasveti

Sklepčnost na konstitutivni seji revizijske komisije

Nadzorni svet družbe je imenoval revizijsko komisijo, ki se bo sestala na konstitutivni seji. Po tem, ko je bil termin seje že usklajen in potrjen, se je en član opravičil oz. sporočil, da se seje ne bo mogel udeležiti.
Prosila bi vas za tolmačenje, ali se v takem primeru konstitutivna seja vseeno lahko izvede oz. ali je veljavna (glede na to, da so kljub odsotnosti enega člana vseeno sklepčni)?

Odgovor:

Kot izhaja iz 5. odstavka 279. člena ZGD-1, ki ureja poslovanje komisij nadzornega sveta, se za odločanje posamezne komisije nadzornega sveta smiselno upoštevajo določila 257. člena ZGD-1, ki ureja odločanje nadzornega sveta. V navedenem členu je navedeno, da je nadzorni svet sklepčen, če je na seji navzoča vsaj polovica njegovih članov, če statut ne določa drugače. To pomeni, da tudi ...


 

Celoten dokument je na voljo samo članom ZNS.

Postanite član ZNS Prijava v moj ZNS

Brezplačno prenesite celoten dokument! (1/2)

Nečlanom omogočamo prenos dveh celotnih dokumentov iz naše bogate knjižnice izobraževalnih vsebin!

Največkrat prenešene vsebine

Priporočila za revizijske komisije

Ta priporočila so namenjena za uporabo v vseh družbah, ki so subjekti javnega interesa&n ...

Poglej dokument
06. 06. 2022 - Priporočila in kodeksi priporočila ZNS, revizijske komisije

Praktični napotki za nadzorne svete pri kadrovanju uprav

V Sloveniji se srečujemo z mnogimi očitki glede kadrovanja uprav. Najpomembnejši očitek ...

Poglej dokument
05. 11. 2012 - Priporočila in kodeksi kadrovanje

Protokol za ravnanje članov nadzornih svetov ob izvajanju političnih in drugih pritiskov ter neetične ...

Če smo kot člani nadzornih svetov predmet pritiska, vplivanja ali drugih zahtev s strani ...

Poglej dokument
01. 12. 2019 - Priporočila in kodeksi nasprotje interesov, priporočila ZNS, neodvisnost, nadzorni svet

Piškotki

To improve functions this website uses cookies.
By using this site you agree to the use of cookies.

Open/close