Pravni nasveti

Vnaprejšnje imenovanje revizorja za revidiranje računovodskih izkazov v odvisni družbi

05. 08. 2022

skupščinerevizor

Imamo vprašanje glede imenovanja revizorja za revidiranje računovodskih izkazov v odvisni družbi. Pri ustanovitelju obvladujoče družbe poteka postopek imenovanja revizorja za revidiranje računovodskih izkazov. Ker postopek še ni končan, nas zanima ali lahko odvisna družba na skupščini sprejme sklep z naslednjo vsebino:
»Skupščina imenuje za revizorja za revidiranje računovodskih izkazov družbe za obdobje 2022-2024 družbo, ki bo za navedeno obdobje imenovana  za revizorja za revidiranje računovodskih izkazov obvladujoče družbe.«

Odgovor:

Menimo, da sprejetje sklepa s takšno vsebino ni primerno, saj na eni strani skupščina družbe, ki o takšnem sklepu odloča nima vseh informacij o tem kdo naj bi bil sploh imenovan za revizorja, po drugi strani pa se bo o takšnem sklepu zelo težko izrekla tudi revizijska komisija (če je le-ta imenovana), ki ima v postopku izbire revizorja skladno z...

Celoten dokument je na voljo samo članom ZNS.

Postanite član ZNS Prijava v moj ZNS

Brezplačno prenesite celoten dokument! (1/2)

Nečlanom omogočamo prenos dveh celotnih dokumentov iz naše bogate knjižnice izobraževalnih vsebin!

Največkrat prenešene vsebine

Plačilo članarine in izobraževanj članom NS

Ali je družba zavezana plačati izobraževanje članom nadzorn ...

Poglej dokument
09. 02. 2023 - Pravni nasveti boniteta, izobraževanjeNS, članarina

Izločanje posameznega člana NS pri odločanju o zadevah, ki se nanašajo nanj - npr. pri imenovanju sam ...

Nadzorni organ ima skladno z veljavno zakonodajo in priporo ...

Poglej dokument
21. 02. 2022 - Pravni nasveti - dr. Lovro Jurgec, LL.M. nasprotje interesov, komisije NS

Podpis letnega poročila po prenehanju funkcije

V začetku letošnjega leta je prišlo do menjave direktorja i ...

Poglej dokument
21. 06. 2022 - Pravni nasveti - dr. Lovro Jurgec, LL.M. letno poročilo

Vloga revizijske komisije odvisne družbe pri izboru revizorja v primeru skupnega razpisa obvladujoče ...

Vloga revizijske komisije odvisne družbe pri izboru revizor ...

Poglej dokument
09. 03. 2022 - Pravni nasveti - mag. Blanka Vezjak revizijske komisije, SJI, revizor

Piškotki

To improve functions this website uses cookies.
By using this site you agree to the use of cookies.

Open/close