Pravni nasveti

Družbe v državni lasti_subjekti javnega interesa in upoštevanje določila 270.a člena ZGD-1

12. 08. 2022

SJIdržavne družbe

Ali se za družbe z omejeno odgovornostjo v državni lasti prav tako smiselno uporabljajo določbe 281.b - 281.d člena ZGD-1K, na katere se sklicuje 270.a člen ZGD-1K?

Odgovor:

Na podlagi 515.a člena se določila 270.a člena ZGD-1 uporabljajo tudi v vseh srednjih in velikih gospodarskih družbah, pri čemer se skladno z določilom 8. odstavka 55. člena ZGD-1 za veliko družbo v vsakem primeru šteje subjekt javnega interesa, če gre za družbo, ki je zavezana k reviziji na podlagi prvega odstavka 57. člena ZGD-1, ker izpolnjuje merila za srednje ali velike...


 

Celoten dokument je na voljo samo članom ZNS.

Postanite član ZNS Prijava v moj ZNS

Brezplačno prenesite celoten dokument! (1/2)

Nečlanom omogočamo prenos dveh celotnih dokumentov iz naše bogate knjižnice izobraževalnih vsebin!

Največkrat prenešene vsebine

Plačilo članarine in izobraževanj članom NS

Ali je družba zavezana plačati izobraževanje članom nadzorn ...

Poglej dokument
09. 02. 2023 - Pravni nasveti boniteta, izobraževanjeNS, članarina

Izločanje posameznega člana NS pri odločanju o zadevah, ki se nanašajo nanj - npr. pri imenovanju sam ...

Nadzorni organ ima skladno z veljavno zakonodajo in priporo ...

Poglej dokument
21. 02. 2022 - Pravni nasveti - dr. Lovro Jurgec, LL.M. nasprotje interesov, komisije NS

Podpis letnega poročila po prenehanju funkcije

V začetku letošnjega leta je prišlo do menjave direktorja i ...

Poglej dokument
21. 06. 2022 - Pravni nasveti - dr. Lovro Jurgec, LL.M. letno poročilo

Vloga revizijske komisije odvisne družbe pri izboru revizorja v primeru skupnega razpisa obvladujoče ...

Vloga revizijske komisije odvisne družbe pri izboru revizor ...

Poglej dokument
09. 03. 2022 - Pravni nasveti - mag. Blanka Vezjak revizijske komisije, SJI, revizor

Piškotki

To improve functions this website uses cookies.
By using this site you agree to the use of cookies.

Open/close