Pravni nasveti

Volilna pravica vodilnih delavcev – 12. člen ZSDU

Po Aktu o ustanovitvi ima družba poslovodstvo, ki na lastno odgovornost vodi posle družbe in jo zastopa. Družba ima zaposlene tudi vodje oddelkov (B-1) in svetovalce poslovodstva. Predpostavlja se, da imajo navedeni sklenjeno individualno pogodbo o zaposlitvi z vodilnim delavcem po 74. členu ZDR-1 in nimajo pooblastil za samostojne kadrovske odločitve (če se smatra to kot podpis pogodb o zaposlitvi) niti za odločanje v situacijah, v katerih se zahteva sodelovanje sveta delavcev (91. do 97. člen ZSDU).
Ali po vašem mnenju zaposleni (vodje oddelkov in svetovalci poslovodstva), ki imajo sklenjeno individualno pogodbo o zaposlitvi z vodilnim delavcem, nimajo aktivne in pasivne volilne pravice na podlagi 12. člena ZSDU, ali se ta prepoved nanaša le na poslovodstvo?

ODGOVOR:

Glede na ustaljeno sodno prakso (gl. sodbo Vrhovnega sodišča RS št. VIII Ips 72/2012 in sklep Vrhovnega sodišča RS št VIII Ips 112/2011) se zgoraj navedena prepoved nanaša le na poslovodstvo in prokuriste družbe. Kot izhaja iz navedene sodne prakse so v drugem odstavku 12. člena ZSDU taksativno določeni tisti, ki nimajo aktivne volilne pravice, in sicer so to...


 

Celoten dokument je na voljo samo članom ZNS.

Postanite član ZNS Prijava v moj ZNS

Brezplačno prenesite celoten dokument! (1/2)

Nečlanom omogočamo prenos dveh celotnih dokumentov iz naše bogate knjižnice izobraževalnih vsebin!

Največkrat prenešene vsebine

Plačilo članarine in izobraževanj članom NS

Ali je družba zavezana plačati izobraževanje članom nadzorn ...

Poglej dokument
09. 02. 2023 - Pravni nasveti boniteta, izobraževanjeNS, članarina

Izločanje posameznega člana NS pri odločanju o zadevah, ki se nanašajo nanj - npr. pri imenovanju sam ...

Nadzorni organ ima skladno z veljavno zakonodajo in priporo ...

Poglej dokument
21. 02. 2022 - Pravni nasveti - dr. Lovro Jurgec, LL.M. nasprotje interesov, komisije NS

Podpis letnega poročila po prenehanju funkcije

V začetku letošnjega leta je prišlo do menjave direktorja i ...

Poglej dokument
21. 06. 2022 - Pravni nasveti - dr. Lovro Jurgec, LL.M. letno poročilo

Vloga revizijske komisije odvisne družbe pri izboru revizorja v primeru skupnega razpisa obvladujoče ...

Vloga revizijske komisije odvisne družbe pri izboru revizor ...

Poglej dokument
09. 03. 2022 - Pravni nasveti - mag. Blanka Vezjak revizijske komisije, SJI, revizor

Piškotki

To improve functions this website uses cookies.
By using this site you agree to the use of cookies.

Open/close