Pravni nasveti

Volilna pravica vodilnih delavcev – 12. člen ZSDU

Po Aktu o ustanovitvi ima družba poslovodstvo, ki na lastno odgovornost vodi posle družbe in jo zastopa. Družba ima zaposlene tudi vodje oddelkov (B-1) in svetovalce poslovodstva. Predpostavlja se, da imajo navedeni sklenjeno individualno pogodbo o zaposlitvi z vodilnim delavcem po 74. členu ZDR-1 in nimajo pooblastil za samostojne kadrovske odločitve (če se smatra to kot podpis pogodb o zaposlitvi) niti za odločanje v situacijah, v katerih se zahteva sodelovanje sveta delavcev (91. do 97. člen ZSDU).
Ali po vašem mnenju zaposleni (vodje oddelkov in svetovalci poslovodstva), ki imajo sklenjeno individualno pogodbo o zaposlitvi z vodilnim delavcem, nimajo aktivne in pasivne volilne pravice na podlagi 12. člena ZSDU, ali se ta prepoved nanaša le na poslovodstvo?

ODGOVOR:

Glede na ustaljeno sodno prakso (gl. sodbo Vrhovnega sodišča RS št. VIII Ips 72/2012 in sklep Vrhovnega sodišča RS št VIII Ips 112/2011) se zgoraj navedena prepoved nanaša le na poslovodstvo in prokuriste družbe. Kot izhaja iz navedene sodne prakse so v drugem odstavku 12. člena ZSDU taksativno določeni tisti, ki nimajo aktivne volilne pravice, in sicer so to...


 

Celoten dokument je na voljo samo članom ZNS.

Postanite član ZNS Prijava v moj ZNS

Brezplačno prenesite celoten dokument! (1/2)

Nečlanom omogočamo prenos dveh celotnih dokumentov iz naše bogate knjižnice izobraževalnih vsebin!

Največkrat prenešene vsebine

Priporočila za revizijske komisije

Ta priporočila so namenjena za uporabo v vseh družbah, ki so subjekti javnega interesa&n ...

Poglej dokument
06. 06. 2022 - Priporočila in kodeksi priporočila ZNS, revizijske komisije

Praktični napotki za nadzorne svete pri kadrovanju uprav

V Sloveniji se srečujemo z mnogimi očitki glede kadrovanja uprav. Najpomembnejši očitek ...

Poglej dokument
05. 11. 2012 - Priporočila in kodeksi kadrovanje

Protokol za ravnanje članov nadzornih svetov ob izvajanju političnih in drugih pritiskov ter neetične ...

Če smo kot člani nadzornih svetov predmet pritiska, vplivanja ali drugih zahtev s strani ...

Poglej dokument
01. 12. 2019 - Priporočila in kodeksi nasprotje interesov, priporočila ZNS, neodvisnost, nadzorni svet

Piškotki

To improve functions this website uses cookies.
By using this site you agree to the use of cookies.

Open/close