Pravni nasveti

Izjava o neodvisnosti - član komisije organa nadzora

Član komisije organa nadzora družbe je zaradi partnerske zveze primoran obkrožiti pod točko h) izjave o neodvisnosti, da ta NE DRŽI, saj je njegov zakonec poslovodna oseba v povezani družbi. Član komisije organa nadzora družbe glede na poslovnik dela komisije sicer nima nobene vsebinske povezave z vsebino povezane družbe, kjer je njegov partner poslovodja, temveč zgolj z vsebino družbe, katere član komisije organa nadzora je.
Član komisije bi torej obkrožil točko A2, da se nima za odvisnega, kljub temu, da je pod točko h) obkrožil trditev NE DRŽI. Kot utemeljitev bi navedel, da mu delo komisije skladno s poslovnikom pristojnost daje le na družbi in v ničemer na povezani družbi ter bi obkrožil večino naštetih razlogov, zakaj je neodvisen.
Ali je taka izjava o neodvisnosti skladna z dejansko neodvisnostjo oziroma je oseba neodvisna po kriterijih izjave?

ODGOVOR:

V zvezi z domnevami iz priloge B Slovenskega kodeksa upravljanja javnih delniških družb (na katere se sklicuje tudi izjava o neodvisnosti) poudarjamo, da so le-te izpodbitne domneve in jih je tako mogoče v posameznih primerih tudi ovreči oziroma izpodbiti. Posamezen član nadzornega sveta/komisije jih tako lahko izpodbije, če dokaže, da nasprotje interesov kljub obstoju katerega od kriterijev...


 

Celoten dokument je na voljo samo članom ZNS.

Postanite član ZNS Prijava v moj ZNS

Brezplačno prenesite celoten dokument! (1/2)

Nečlanom omogočamo prenos dveh celotnih dokumentov iz naše bogate knjižnice izobraževalnih vsebin!

Največkrat prenešene vsebine

Plačilo članarine in izobraževanj članom NS

Ali je družba zavezana plačati izobraževanje članom nadzorn ...

Poglej dokument
09. 02. 2023 - Pravni nasveti boniteta, izobraževanjeNS, članarina

Izločanje posameznega člana NS pri odločanju o zadevah, ki se nanašajo nanj - npr. pri imenovanju sam ...

Nadzorni organ ima skladno z veljavno zakonodajo in priporo ...

Poglej dokument
21. 02. 2022 - Pravni nasveti - dr. Lovro Jurgec, LL.M. nasprotje interesov, komisije NS

Podpis letnega poročila po prenehanju funkcije

V začetku letošnjega leta je prišlo do menjave direktorja i ...

Poglej dokument
21. 06. 2022 - Pravni nasveti - dr. Lovro Jurgec, LL.M. letno poročilo

Vloga revizijske komisije odvisne družbe pri izboru revizorja v primeru skupnega razpisa obvladujoče ...

Vloga revizijske komisije odvisne družbe pri izboru revizor ...

Poglej dokument
09. 03. 2022 - Pravni nasveti - mag. Blanka Vezjak revizijske komisije, SJI, revizor

Piškotki

To improve functions this website uses cookies.
By using this site you agree to the use of cookies.

Open/close