Pravni nasveti

Prejemki članov upravnega odbora v enotirnem sistemu upravljanja

02. 09. 2022

nagrajevanjeenotirni

Družba d.d. prehaja na enotirni sistem upravljanja. Statut družbe določa, da so člani upravnega odbora, ki niso izvršni direktorji, za svoje delo upravičeni do prejemkov, če tako odloči skupščina s sklepom. Skupščina mora pri tem poskrbeti za to, da so celotni prejemki v ustreznem sorazmerju z njihovimi nalogami ter finančnim stanjem družbe. Na skupščini je bil sprejet sklep, ki predsednika skupščine pooblašča, da s člani upravnega odbora sklene  bodisi pogodbe o zaposlitvi bodisi pogodbe o opravljanju funkcije. Prejemki morajo biti v ustreznem sorazmerju z njihovimi nalogami ter finančnim stanjem družbe. Skladno z navedenim se prejemki članov upravnega odbora, ki so predstavniki delničarjev, določijo na ravni prejemkov kot jih imajo člani uprav v družbah s primerljivim številom zaposlenih, finančnim položajem, letnim prometom in obsegom poslovanja. Poleg navedenega članom upravnega odbora pripada povračilo potnih in drugih razumnih stroškov za prihod in udeležbo na seji, kar se podrobneje določi v pogodbi o zaposlitvi ali pogodbi o opravljanju funkcije člana upravnega odbora.

Na vas se obračam, s prošnjo za pomoč pri konkretni določitvi višine prejemkov članov upravnega odbora, ki bi ustrezali sklepu skupščine, torej
 - v ustreznem razmerju s prejemki, kot jih imajo člani uprav v družbah s primerljivim številom zaposlenih, finančnim položajem, letnim prometom in obsegom poslovanja in
- v ustreznem sorazmerju z njihovimi nalogami ter finančnim stanjem družbe.

ODGOVOR:

Vezano na vaše vprašanje glede konkretne višine prejemkov UO za vašo družbo bi vam svetovali, da iz javno dostopnih podatkov poiščete primerljive družbe glede na velikost, kompleksnost poslovanja in finančni položaj vaše družbe in iz njihovih letnih poročil pridobite podatke glede višine in strukture teh plačil (poročilo o prejemkih organov vodenja in nadzora).

Za enotirni sistem upravljanja velja, da imajo neizvršni direktorji v UO v primerjavi s člani NS ...


 

Celoten dokument je na voljo samo članom ZNS.

Postanite član ZNS Prijava v moj ZNS

Brezplačno prenesite celoten dokument! (1/2)

Nečlanom omogočamo prenos dveh celotnih dokumentov iz naše bogate knjižnice izobraževalnih vsebin!

Največkrat prenešene vsebine

Priporočila za revizijske komisije

Ta priporočila so namenjena za uporabo v vseh družbah, ki so subjekti javnega interesa&n ...

Poglej dokument
06. 06. 2022 - Priporočila in kodeksi priporočila ZNS, revizijske komisije

Praktični napotki za nadzorne svete pri kadrovanju uprav

V Sloveniji se srečujemo z mnogimi očitki glede kadrovanja uprav. Najpomembnejši očitek ...

Poglej dokument
05. 11. 2012 - Priporočila in kodeksi kadrovanje

Protokol za ravnanje članov nadzornih svetov ob izvajanju političnih in drugih pritiskov ter neetične ...

Če smo kot člani nadzornih svetov predmet pritiska, vplivanja ali drugih zahtev s strani ...

Poglej dokument
01. 12. 2019 - Priporočila in kodeksi nasprotje interesov, priporočila ZNS, neodvisnost, nadzorni svet

Piškotki

To improve functions this website uses cookies.
By using this site you agree to the use of cookies.

Open/close