Pravni nasveti

Ali mora biti notranji član RK, strokovnjak iz računovodstva oz. revizije?

Svet delavcev je za članico RK imenoval osebo, ki je hkrati članica NS. Ali je ta oseba lahko članica RK kljub temu, da ni strokovnjak iz tega področja? Ali je torej dovolj, da je samo član NS (ni strokovnjak iz računovodstva....) ali mora poleg tega biti tudi strokovnjak iz računovodstva ali revizije oz. oboje?

ODGOVOR:

V zvezi z vašim vprašanjem pojasnjujemo, da je lahko skladno z določilom 1. odstavka 280. člena ZGD-1 član revizijske komisije vsak član nadzornega sveta, ki je neodvisen od revidiranega subjekta. V tej zvezi tako ZGD-1 ne ločuje med predstavniki delavcev in predstavniki delničarjev v nadzornem svetu družbe. Za navedene »notranje« člane revizijske komisije ZGD-1 (za razliko od ...

Celoten dokument je na voljo samo članom ZNS.

Postanite član ZNS Prijava v moj ZNS

Brezplačno prenesite celoten dokument! (1/2)

Nečlanom omogočamo prenos dveh celotnih dokumentov iz naše bogate knjižnice izobraževalnih vsebin!

Največkrat prenešene vsebine

Plačilo članarine in izobraževanj članom NS

Ali je družba zavezana plačati izobraževanje članom nadzorn ...

Poglej dokument
09. 02. 2023 - Pravni nasveti boniteta, izobraževanjeNS, članarina

Izločanje posameznega člana NS pri odločanju o zadevah, ki se nanašajo nanj - npr. pri imenovanju sam ...

Nadzorni organ ima skladno z veljavno zakonodajo in priporo ...

Poglej dokument
21. 02. 2022 - Pravni nasveti - dr. Lovro Jurgec, LL.M. nasprotje interesov, komisije NS

Podpis letnega poročila po prenehanju funkcije

V začetku letošnjega leta je prišlo do menjave direktorja i ...

Poglej dokument
21. 06. 2022 - Pravni nasveti - dr. Lovro Jurgec, LL.M. letno poročilo

Vloga revizijske komisije odvisne družbe pri izboru revizorja v primeru skupnega razpisa obvladujoče ...

Vloga revizijske komisije odvisne družbe pri izboru revizor ...

Poglej dokument
09. 03. 2022 - Pravni nasveti - mag. Blanka Vezjak revizijske komisije, SJI, revizor

Piškotki

To improve functions this website uses cookies.
By using this site you agree to the use of cookies.

Open/close