Pravni nasveti

Soglasje nadzornega sveta pri poslih ki jih sklepa družba ali od nje odvisna družba s povezanimi osebami

Od vas smo prejeli pojasnilo, da se določila 270.a člena uporabljajo smiselno tudi za d.o.o., ki so večje ali srednje družbe, vse na podlagi 515.a člena ZGD-1. V zvezi z navedenim vas vljudno prosim za nadaljnje pojasnilo, namreč v kakšnem obsegu se za d.o.o. uporabljajo določila 270.a člena, namreč vse ob dejstvu, da se določila navedenega člena nadalje sklicujejo na določila 281.b do 281.č člena ZGD-1.
Po našem razumevanju, sklicujoč se na osnovno določilo – to je dejstvo, da gre pri d.o.o. za preverjanje oziroma predhodno potrebno soglasje zgolj pri poslih, ki jih družba (ali tudi od nje odvisna družba?) sklene s poslovodjem, prokuristom ali njunimi družinskimi člani, se smiselna uporaba določil 270.a člena razteza zgolj na posle med družbami oziroma njenimi odvisnimi družbami in poslovodji, prokuristi in njunimi družinskimi člani oziroma z dodatnimi »povezanimi osebami«, kot to izhaja iz tretjega odstavka 270.a člena, ne pa tudi na posle med družbami in z njimi povezanimi osebami v smislu drugega odstavka 281.b člena ZGD-1 ter v zvezi z določili 281.c in 281.č člena ZGD-1?

ODGOVOR:

515.a člen ZGD-1 napotuje na smiselno uporabo celotnega 270.a člena ZGD-1, kar pomeni, da je treba v primeru družb z omejeno odgovornostjo, v zvezi s katerimi se uporabi 515.a člen ZGD-1, načeloma smiselno uporabiti celotno določilo 270.a člena ZGD-1 (vključno z napotovanjem na druge zadevne člene ZGD-1). Ne glede na navedeno, pa to po našem mnenju ne pomeni, da se v primeru družb z omejeno odgovornostjo uporabi tudi določilo drugega odstavka 281.b člena ZGD-1, ki opredeljuje pojem »povezanih strank« za namene obveznosti, ki so v zvezi s ...


 

Celoten dokument je na voljo samo članom ZNS.

Postanite član ZNS Prijava v moj ZNS

Brezplačno prenesite celoten dokument! (1/2)

Nečlanom omogočamo prenos dveh celotnih dokumentov iz naše bogate knjižnice izobraževalnih vsebin!

Največkrat prenešene vsebine

Priporočila za revizijske komisije

Ta priporočila so namenjena za uporabo v vseh družbah, ki so subjekti javnega interesa&n ...

Poglej dokument
06. 06. 2022 - Priporočila in kodeksi priporočila ZNS, revizijske komisije

Praktični napotki za nadzorne svete pri kadrovanju uprav

V Sloveniji se srečujemo z mnogimi očitki glede kadrovanja uprav. Najpomembnejši očitek ...

Poglej dokument
05. 11. 2012 - Priporočila in kodeksi kadrovanje

Protokol za ravnanje članov nadzornih svetov ob izvajanju političnih in drugih pritiskov ter neetične ...

Če smo kot člani nadzornih svetov predmet pritiska, vplivanja ali drugih zahtev s strani ...

Poglej dokument
01. 12. 2019 - Priporočila in kodeksi nasprotje interesov, priporočila ZNS, neodvisnost, nadzorni svet

Piškotki

To improve functions this website uses cookies.
By using this site you agree to the use of cookies.

Open/close