Pravni nasveti

Soglasje nadzornega sveta pri poslih ki jih sklepa družba ali od nje odvisna družba s povezanimi osebami

Od vas smo prejeli pojasnilo, da se določila 270.a člena uporabljajo smiselno tudi za d.o.o., ki so večje ali srednje družbe, vse na podlagi 515.a člena ZGD-1. V zvezi z navedenim vas vljudno prosim za nadaljnje pojasnilo, namreč v kakšnem obsegu se za d.o.o. uporabljajo določila 270.a člena, namreč vse ob dejstvu, da se določila navedenega člena nadalje sklicujejo na določila 281.b do 281.č člena ZGD-1.
Po našem razumevanju, sklicujoč se na osnovno določilo – to je dejstvo, da gre pri d.o.o. za preverjanje oziroma predhodno potrebno soglasje zgolj pri poslih, ki jih družba (ali tudi od nje odvisna družba?) sklene s poslovodjem, prokuristom ali njunimi družinskimi člani, se smiselna uporaba določil 270.a člena razteza zgolj na posle med družbami oziroma njenimi odvisnimi družbami in poslovodji, prokuristi in njunimi družinskimi člani oziroma z dodatnimi »povezanimi osebami«, kot to izhaja iz tretjega odstavka 270.a člena, ne pa tudi na posle med družbami in z njimi povezanimi osebami v smislu drugega odstavka 281.b člena ZGD-1 ter v zvezi z določili 281.c in 281.č člena ZGD-1?

ODGOVOR:

515.a člen ZGD-1 napotuje na smiselno uporabo celotnega 270.a člena ZGD-1, kar pomeni, da je treba v primeru družb z omejeno odgovornostjo, v zvezi s katerimi se uporabi 515.a člen ZGD-1, načeloma smiselno uporabiti celotno določilo 270.a člena ZGD-1 (vključno z napotovanjem na druge zadevne člene ZGD-1). Ne glede na navedeno, pa to po našem mnenju ne pomeni, da se v primeru družb z omejeno odgovornostjo uporabi tudi določilo drugega odstavka 281.b člena ZGD-1, ki opredeljuje pojem »povezanih strank« za namene obveznosti, ki so v zvezi s ...


 

Celoten dokument je na voljo samo članom ZNS.

Postanite član ZNS Prijava v moj ZNS

Brezplačno prenesite celoten dokument! (1/2)

Nečlanom omogočamo prenos dveh celotnih dokumentov iz naše bogate knjižnice izobraževalnih vsebin!

Največkrat prenešene vsebine

Plačilo članarine in izobraževanj članom NS

Ali je družba zavezana plačati izobraževanje članom nadzorn ...

Poglej dokument
09. 02. 2023 - Pravni nasveti boniteta, izobraževanjeNS, članarina

Izločanje posameznega člana NS pri odločanju o zadevah, ki se nanašajo nanj - npr. pri imenovanju sam ...

Nadzorni organ ima skladno z veljavno zakonodajo in priporo ...

Poglej dokument
21. 02. 2022 - Pravni nasveti - dr. Lovro Jurgec, LL.M. nasprotje interesov, komisije NS

Podpis letnega poročila po prenehanju funkcije

V začetku letošnjega leta je prišlo do menjave direktorja i ...

Poglej dokument
21. 06. 2022 - Pravni nasveti - dr. Lovro Jurgec, LL.M. letno poročilo

Vloga revizijske komisije odvisne družbe pri izboru revizorja v primeru skupnega razpisa obvladujoče ...

Vloga revizijske komisije odvisne družbe pri izboru revizor ...

Poglej dokument
09. 03. 2022 - Pravni nasveti - mag. Blanka Vezjak revizijske komisije, SJI, revizor

Piškotki

To improve functions this website uses cookies.
By using this site you agree to the use of cookies.

Open/close