Pravni nasveti

Kateri Kodeks je dolžna uporabljati družba, ki ima poslovno leto drugačno od koledarskega

11. 10. 2022

kodeks

Kateri Kodeks je dolžna uporabljati družba, ki ima poslovno leto drugačno od koledarskega? Glede na to, da njihovo poslovno leto traja do 1. 7. do 30. 6., s tem da je družba naslovila zadnje objavljeno letno poročilo za obdobje od 1. 7. 2020 do 30. 6. 2021 kot letno poročilo za poslovno leto 2021, sklepam, da bi bilo novo poročilo, torej za obdobje od 1. 7. 2021 do 30. 6. 2022, letno poročilo za poslovno leto 2022.
Med prehodnimi določbami Kodeksa je navedeno, da Kodeks začne veljati 1. 1. 2022, družbe pa prvič uporabijo določila tega Kodeksa pri pripravi Izjave o upravljanju družbe za poslovno leto 2022.  
Na prvi pogled bi rekla, da bi se družba lahko za poslovno leto, ki se začne pred 1. 1. 2022 (torej pred začetkom veljavnosti novega kodeksa), v svoji izjavi o upravljanju sklicevala še na stari Kodeks in navedla, da bo v naslednjem letnem poročilu pripravila izjavo v skladu z novim Kodeksom. Glede na to, da pa družba poroča za obdobje od 1. 7. 2021 do 31.6.2022 kot za poslovno leto 2022, pa bi glede na prehodno določbo Kodeksa bilo bolj pravilno, da se sklicuje na novi Kodeks.

ODGOVOR:

Menim, da je primerneje, da se uporabi že nov kodeks. Če se za to ne bi odločili, pa menim, da bi jim težko oporekali izbiro prej veljavnega kodeksa in ne bi bilo napačno. Predlagam še, da se o tem posvetujejo z revizorjem računovodskih izkazov, ki ...


 

Celoten dokument je na voljo samo članom ZNS.

Postanite član ZNS Prijava v moj ZNS

Brezplačno prenesite celoten dokument! (1/2)

Nečlanom omogočamo prenos dveh celotnih dokumentov iz naše bogate knjižnice izobraževalnih vsebin!

Največkrat prenešene vsebine

Plačilo članarine in izobraževanj članom NS

Ali je družba zavezana plačati izobraževanje članom nadzorn ...

Poglej dokument
09. 02. 2023 - Pravni nasveti boniteta, izobraževanjeNS, članarina

Izločanje posameznega člana NS pri odločanju o zadevah, ki se nanašajo nanj - npr. pri imenovanju sam ...

Nadzorni organ ima skladno z veljavno zakonodajo in priporo ...

Poglej dokument
21. 02. 2022 - Pravni nasveti - dr. Lovro Jurgec, LL.M. nasprotje interesov, komisije NS

Podpis letnega poročila po prenehanju funkcije

V začetku letošnjega leta je prišlo do menjave direktorja i ...

Poglej dokument
21. 06. 2022 - Pravni nasveti - dr. Lovro Jurgec, LL.M. letno poročilo

Vloga revizijske komisije odvisne družbe pri izboru revizorja v primeru skupnega razpisa obvladujoče ...

Vloga revizijske komisije odvisne družbe pri izboru revizor ...

Poglej dokument
09. 03. 2022 - Pravni nasveti - mag. Blanka Vezjak revizijske komisije, SJI, revizor

Piškotki

To improve functions this website uses cookies.
By using this site you agree to the use of cookies.

Open/close