Pravni nasveti

Pravica družbenikov do informacij in vpogleda v zadeve družbe

Podjetje št. 1. je v lasti podjetja št. 2. Lastniki podjetja 2 so trije enakovredni družbeniki. Eden izmed njih je direktor podjetja št. 1 in drugi je direktor podjetja št. 2.  Tretji družbenik ni direktor nobenega od naštetih podjetij.

Vprašanja:

  1. Ali lahko tretji družbenik oz. ima pravico, da kot solastnik podjetja št. 2 dobiva na vpogled bančne izpiske podjetja št. 1 oz. ali lahko to zahteva?
  2. Ali se direktor podjetja št. 1 lahko samovoljno odloči in posreduje bančne izpiske tretjemu partnerju v podjetju št. 2?
  3. Ali obstaja kakršnakoli zakonska omejitev ali pravica, da tretji družbenik pride do bančnih izpiskov podjetja št. 1?
  4. Kakšne pravne možnosti ostanejo na razpolago tretjemu lastniku, da dobi vpogled bančne izpiske podjetja št. 1 v kolikor ostala lastnika (direktorja podjetja 1. in 2.) to zavračata?

ODGOVOR:

ZGD-1 v zvezi z družbami z omejeno odgovornostjo v 512. členu opredeljuje pravico družbenikov do informacij in vpogleda v zadeve družbe. 512. člen ZGD-1 tako določa, da mora poslovodja družbenika na njegovo zahtevo nemudoma obvestiti o zadevah družbe ter mu dovoliti vpogled v knjige in spise. Ob tem lahko poslovodja zavrne zahtevo po informacijah ali vpogledu, če je verjetno, da bi jih družbenik uporabil za namen, ki je v nasprotju z interesi družbe, in bi s tem družbi ali z njo povezani družbi prizadel občutno škodo. Če poslovodja odkloni zahtevo za vpogled do informacij o takšni odklonitvi dokončno odločijo družbeniki.
Pravna teorija v zvezi z zgoraj opisano pravico ...


 

Celoten dokument je na voljo samo članom ZNS.

Postanite član ZNS Prijava v moj ZNS

Brezplačno prenesite celoten dokument! (1/2)

Nečlanom omogočamo prenos dveh celotnih dokumentov iz naše bogate knjižnice izobraževalnih vsebin!

Največkrat prenešene vsebine

Priporočila za revizijske komisije

Ta priporočila so namenjena za uporabo v vseh družbah, ki so subjekti javnega interesa&n ...

Poglej dokument
06. 06. 2022 - Priporočila in kodeksi priporočila ZNS, revizijske komisije

Praktični napotki za nadzorne svete pri kadrovanju uprav

V Sloveniji se srečujemo z mnogimi očitki glede kadrovanja uprav. Najpomembnejši očitek ...

Poglej dokument
05. 11. 2012 - Priporočila in kodeksi kadrovanje

Protokol za ravnanje članov nadzornih svetov ob izvajanju političnih in drugih pritiskov ter neetične ...

Če smo kot člani nadzornih svetov predmet pritiska, vplivanja ali drugih zahtev s strani ...

Poglej dokument
01. 12. 2019 - Priporočila in kodeksi nasprotje interesov, priporočila ZNS, neodvisnost, nadzorni svet

Piškotki

To improve functions this website uses cookies.
By using this site you agree to the use of cookies.

Open/close