Pravni nasveti

Pravica družbenikov do informacij in vpogleda v zadeve družbe

Podjetje št. 1. je v lasti podjetja št. 2. Lastniki podjetja 2 so trije enakovredni družbeniki. Eden izmed njih je direktor podjetja št. 1 in drugi je direktor podjetja št. 2.  Tretji družbenik ni direktor nobenega od naštetih podjetij.

Vprašanja:

  1. Ali lahko tretji družbenik oz. ima pravico, da kot solastnik podjetja št. 2 dobiva na vpogled bančne izpiske podjetja št. 1 oz. ali lahko to zahteva?
  2. Ali se direktor podjetja št. 1 lahko samovoljno odloči in posreduje bančne izpiske tretjemu partnerju v podjetju št. 2?
  3. Ali obstaja kakršnakoli zakonska omejitev ali pravica, da tretji družbenik pride do bančnih izpiskov podjetja št. 1?
  4. Kakšne pravne možnosti ostanejo na razpolago tretjemu lastniku, da dobi vpogled bančne izpiske podjetja št. 1 v kolikor ostala lastnika (direktorja podjetja 1. in 2.) to zavračata?

ODGOVOR:

ZGD-1 v zvezi z družbami z omejeno odgovornostjo v 512. členu opredeljuje pravico družbenikov do informacij in vpogleda v zadeve družbe. 512. člen ZGD-1 tako določa, da mora poslovodja družbenika na njegovo zahtevo nemudoma obvestiti o zadevah družbe ter mu dovoliti vpogled v knjige in spise. Ob tem lahko poslovodja zavrne zahtevo po informacijah ali vpogledu, če je verjetno, da bi jih družbenik uporabil za namen, ki je v nasprotju z interesi družbe, in bi s tem družbi ali z njo povezani družbi prizadel občutno škodo. Če poslovodja odkloni zahtevo za vpogled do informacij o takšni odklonitvi dokončno odločijo družbeniki.
Pravna teorija v zvezi z zgoraj opisano pravico ...


 

Celoten dokument je na voljo samo članom ZNS.

Postanite član ZNS Prijava v moj ZNS

Brezplačno prenesite celoten dokument! (1/2)

Nečlanom omogočamo prenos dveh celotnih dokumentov iz naše bogate knjižnice izobraževalnih vsebin!

Največkrat prenešene vsebine

Plačilo članarine in izobraževanj članom NS

Ali je družba zavezana plačati izobraževanje članom nadzorn ...

Poglej dokument
09. 02. 2023 - Pravni nasveti boniteta, izobraževanjeNS, članarina

Izločanje posameznega člana NS pri odločanju o zadevah, ki se nanašajo nanj - npr. pri imenovanju sam ...

Nadzorni organ ima skladno z veljavno zakonodajo in priporo ...

Poglej dokument
21. 02. 2022 - Pravni nasveti - dr. Lovro Jurgec, LL.M. nasprotje interesov, komisije NS

Podpis letnega poročila po prenehanju funkcije

V začetku letošnjega leta je prišlo do menjave direktorja i ...

Poglej dokument
21. 06. 2022 - Pravni nasveti - dr. Lovro Jurgec, LL.M. letno poročilo

Vloga revizijske komisije odvisne družbe pri izboru revizorja v primeru skupnega razpisa obvladujoče ...

Vloga revizijske komisije odvisne družbe pri izboru revizor ...

Poglej dokument
09. 03. 2022 - Pravni nasveti - mag. Blanka Vezjak revizijske komisije, SJI, revizor

Piškotki

To improve functions this website uses cookies.
By using this site you agree to the use of cookies.

Open/close