Pravni nasveti

Nasprotje interesov ko je ožji družinski član določenega člana NS zaposlen v družbi

V našem podjetju pri njegovem upravljanju upoštevamo veljavni ZGD-1, priporočila Kodeksa upravljanja za nejavne družbe (maj 2016) in interno normativo (Kodeks poslovne etike skupine X, Statut družbe d.d. in  Poslovnik o delu nadzornega sveta). Uprava družbe d. d. je enočlanska. V zvezi z omenjenimi predpisi sprašujemo, ali obstaja nasprotje interesov za namestnico predsednika Nadzornega sveta, glede na dejstvo, da je v našem podjetju od 1. oktobra 2022 dalje zaposlen njen ožji družinski član in sicer na delovnem mestu »pomočnik,…«, ki je neposredno podrejen predsedniku uprave in ki v okviru dogovorjene poslovne politike izvaja dela in naloge na področju izvajanja projektov v R Sloveniji in v tujini ter pridobivanja projektov v izvedbo po postopkih javnega naročanja v R Sloveniji ter v tujini?  

Na omenjenem delovnem mestu se po aktu o notranji organizaciji in sistematizaciji delovnih mest v družbi d. d. ter na osnovi 74. člena veljavnega Zakona o delovnih razmerjih-1 sklepa Pogodba o zaposlitvi z delavcem, ki ima status vodilnega delavca (delavca s posebnimi pooblastili in odgovornostmi).

ODGOVOR:

V zvezi z vašim vprašanjem uvodoma pojasnjujemo, da samo dejstvo, da je ožji družinski član določenega člana nadzornega sveta zaposlen v družbi (pri čemer ni član uprave in ni vodilni delavec), kjer ta oseba opravlja funkcijo člana nadzornega sveta, načeloma ne predstavlja razloga, zaradi katerega prej omenjena oseba ne bi mogla opravljati funkcije nadzornega sveta.

Ne glede na navedeno pa opozarjamo, da so se člani nadzornega sveta pri svojem delu dolžni izogibati vsakršnemu konfliktu interesov. Zato so zadeve bolj kompleksne pri vodilnih delavcih, ki...

Celoten dokument je na voljo samo članom ZNS.

Postanite član ZNS Prijava v moj ZNS

Brezplačno prenesite celoten dokument! (1/2)

Nečlanom omogočamo prenos dveh celotnih dokumentov iz naše bogate knjižnice izobraževalnih vsebin!

Največkrat prenešene vsebine

Plačilo članarine in izobraževanj članom NS

Ali je družba zavezana plačati izobraževanje članom nadzorn ...

Poglej dokument
09. 02. 2023 - Pravni nasveti boniteta, izobraževanjeNS, članarina

Izločanje posameznega člana NS pri odločanju o zadevah, ki se nanašajo nanj - npr. pri imenovanju sam ...

Nadzorni organ ima skladno z veljavno zakonodajo in priporo ...

Poglej dokument
21. 02. 2022 - Pravni nasveti - dr. Lovro Jurgec, LL.M. nasprotje interesov, komisije NS

Podpis letnega poročila po prenehanju funkcije

V začetku letošnjega leta je prišlo do menjave direktorja i ...

Poglej dokument
21. 06. 2022 - Pravni nasveti - dr. Lovro Jurgec, LL.M. letno poročilo

Vloga revizijske komisije odvisne družbe pri izboru revizorja v primeru skupnega razpisa obvladujoče ...

Vloga revizijske komisije odvisne družbe pri izboru revizor ...

Poglej dokument
09. 03. 2022 - Pravni nasveti - mag. Blanka Vezjak revizijske komisije, SJI, revizor

Piškotki

To improve functions this website uses cookies.
By using this site you agree to the use of cookies.

Open/close