Pravni nasveti

Nasprotje interesov v primeru, ko je ožji družinski član določenega člana nadzornega sveta zaposlen v družbi

V našem podjetju pri njegovem upravljanju upoštevamo veljavni ZGD-1, priporočila Kodeksa upravljanja za nejavne družbe (maj 2016) in interno normativo (Kodeks poslovne etike skupine X, Statut družbe d.d. in  Poslovnik o delu nadzornega sveta). Uprava družbe d. d. je enočlanska. V zvezi z omenjenimi predpisi sprašujemo, ali obstaja nasprotje interesov za namestnico predsednika Nadzornega sveta, glede na dejstvo, da je v našem podjetju od 1. oktobra 2022 dalje zaposlen njen ožji družinski član in sicer na delovnem mestu »pomočnik,…«, ki je neposredno podrejen predsedniku uprave in ki v okviru dogovorjene poslovne politike izvaja dela in naloge na področju izvajanja projektov v R Sloveniji in v tujini ter pridobivanja projektov v izvedbo po postopkih javnega naročanja v R Sloveniji ter v tujini?  

Na omenjenem delovnem mestu se po aktu o notranji organizaciji in sistematizaciji delovnih mest v družbi d. d. ter na osnovi 74. člena veljavnega Zakona o delovnih razmerjih-1 sklepa Pogodba o zaposlitvi z delavcem, ki ima status vodilnega delavca (delavca s posebnimi pooblastili in odgovornostmi).

ODGOVOR:

V zvezi z vašim vprašanjem uvodoma pojasnjujemo, da samo dejstvo, da je ožji družinski član določenega člana nadzornega sveta zaposlen v družbi (pri čemer ni član uprave in ni vodilni delavec), kjer ta oseba opravlja funkcijo člana nadzornega sveta, načeloma ne predstavlja razloga, zaradi katerega prej omenjena oseba ne bi mogla opravljati funkcije nadzornega sveta.

Ne glede na navedeno pa opozarjamo, da so se člani nadzornega sveta pri svojem delu dolžni izogibati vsakršnemu konfliktu interesov. Zato so zadeve bolj kompleksne pri vodilnih delavcih, ki...

Celoten dokument je na voljo samo članom ZNS.

Postanite član ZNS Prijava v moj ZNS

Brezplačno prenesite celoten dokument! (1/2)

Nečlanom omogočamo prenos dveh celotnih dokumentov iz naše bogate knjižnice izobraževalnih vsebin!

Največkrat prenešene vsebine

Priporočila za revizijske komisije

Ta priporočila so namenjena za uporabo v vseh družbah, ki so subjekti javnega interesa&n ...

Poglej dokument
06. 06. 2022 - Priporočila in kodeksi priporočila ZNS, revizijske komisije

Praktični napotki za nadzorne svete pri kadrovanju uprav

V Sloveniji se srečujemo z mnogimi očitki glede kadrovanja uprav. Najpomembnejši očitek ...

Poglej dokument
05. 11. 2012 - Priporočila in kodeksi kadrovanje

Protokol za ravnanje članov nadzornih svetov ob izvajanju političnih in drugih pritiskov ter neetične ...

Če smo kot člani nadzornih svetov predmet pritiska, vplivanja ali drugih zahtev s strani ...

Poglej dokument
01. 12. 2019 - Priporočila in kodeksi nasprotje interesov, priporočila ZNS, neodvisnost, nadzorni svet

Piškotki

To improve functions this website uses cookies.
By using this site you agree to the use of cookies.

Open/close