Zakonodaja

Corporate Sustainability Reporting Directive

28. 11. 2022

Svet Evropske unije je 28. novembra potrdil direktivo o poročanju podjetij o trajnostnosti.

Kakšna so nova pravila?

Direktiva o poročanju podjetij o trajnostnosti spreminja direktivo o nefinančnem poročanju iz leta 2014. Uvaja podrobnejše zahteve glede poročanja in zagotavlja, da morajo velika podjetja poročati o vprašanjih trajnostnosti, na primer o okoljskih, socialnih in človekovih pravicah ter dejavnikih upravljanja.

Direktiva o poročanju o trajnostnosti uvaja tudi zahtevo o zanesljivosti poročanja o trajnostnosti, pa tudi zahtevo, da se informacije objavijo v posebnem oddelku poslovnih poročil podjetij, kar bo omogočilo boljšo dostopnost informacij.

Kaj direktiva zajema?

Pravila EU o nefinančnih informacijah se uporabljajo za vsa velika podjetja in vsa podjetja, ki kotirajo na borzi. Ta podjetja so odgovorna tudi za ocenjevanje informacij na ravni svojih odvisnih podjetij.
Pravila se uporabljajo tudi za MSP, ki kotirajo na borzi, ob upoštevanju njihovih posebnosti. MSP bodo lahko v prehodnem obdobju izkoristila odstopanje („opt-out“), kar pomeni, da bodo izvzeta iz uporabe direktive do leta 2028.
Kar zadeva neevropska podjetja, zahteva po predložitvi poročila o trajnostnosti velja za vsa podjetja, ki več kot 150 milijonov EUR čistega prihodka ustvarijo v EU in imajo vsaj eno hčerinsko družbo ali podružnico v EU. Ta podjetja morajo poročati o vplivih ESG, tj. okoljskih, socialnih in upravljavskih vprašanjih, kot so opredeljena v tej direktivi.

Od kdaj se bodo pravila uporabljala?

Uredba se bo začela uporabljati v treh fazah:

  •     1. januarja 2024 za podjetja, za katera že velja direktiva o nefinančnem poročanju
  •     1. januarja 2025 za velika podjetja, za katera direktiva o nefinančnem poročanju trenutno ne velja
  •     1. januarja 2026 za MSP, ki kotirajo na borzi, za majhne in nekompleksne kreditne institucije ter lastne zavarovalnice

 

Največkrat prenešene vsebine

Pojasnilo FURS – plačilo članarine in boniteta

4.11 Plačilo članarine zaposlenemu
Plačilo članarine za zaposlenega delavca, za nj ...

Poglej dokument
01. 10. 2022 - Zakonodaja - FURS boniteta, članarina, furs

Corporate Sustainability Reporting Directive

Svet Evropske unije je 28. novembra potrdil direktivo o poročanju podjetij o trajnostnos ...

Poglej dokument
28. 11. 2022 - Zakonodaja

Piškotki

To improve functions this website uses cookies.
By using this site you agree to the use of cookies.

Open/close