Pravni nasveti

Postopek glasovanja v primeru neenotnosti glede predloga kandidata in proceduralni sklep pred izvedbo glasovanja

Nadzorni svet naše družbe bo glasoval o predlogu imenovanja direktorja ustanovitelja izmed več kandidatov v okviru izbirnega postopka. Akt o ustanovitvi namreč določa, da direktorja družbe imenuje ustanovitelj na predlog nadzornega sveta.  Ker poslovnik nadzornega sveta naše družbe ne opredeljuje postopka glasovanja v takem primeru, vas prosim za morebitna stališča/mnenja ZNS na tem področju.
Postopkovno je glasovanje sicer enako kot v primeru, da nadzorni svet imenuje poslovodstvo.

Dilemo imamo v primeru, da bodo nadzorniki neenotni glede predloga kandidata, na primer če nadzorni svet glasuje v obliki ločenih sklepov za vsakega kandidata posebej, lahko večino glasov prejme več kandidatov za direktorja, saj po pravilniku nadzornega sveta glasujejo o vsakem sklepu nadzornega sveta vsi člani. Tako bi morebiti moral nadzorni svet sprejeti poseben sklep o načinu glasovanja o kandidatih, pri čemer je vprašanje najprimernejših pravil o glasovanju.

ODGOVOR:

Izhajajoč iz pojasnil, Akta o ustanovitvi (Akt) ter posredovanih izsekov Poslovnika o delu nadzornega sveta družbe (Poslovnik), menimo, da je v konkretnem primeru najustrezneje, da predsednik nadzornega sveta pred izvedbo glasovanja o kandidatih da na glasovanje proceduralni sklep, s katerim bi člani nadzornega sveta vnaprej določili/dogovorili: ...


 

Celoten dokument je na voljo samo članom ZNS.

Postanite član ZNS Prijava v moj ZNS

Brezplačno prenesite celoten dokument! (1/2)

Nečlanom omogočamo prenos dveh celotnih dokumentov iz naše bogate knjižnice izobraževalnih vsebin!

Največkrat prenešene vsebine

Plačilo članarine in izobraževanj članom NS

Ali je družba zavezana plačati izobraževanje članom nadzorn ...

Poglej dokument
09. 02. 2023 - Pravni nasveti boniteta, izobraževanjeNS, članarina

Izločanje posameznega člana NS pri odločanju o zadevah, ki se nanašajo nanj - npr. pri imenovanju sam ...

Nadzorni organ ima skladno z veljavno zakonodajo in priporo ...

Poglej dokument
21. 02. 2022 - Pravni nasveti - dr. Lovro Jurgec, LL.M. nasprotje interesov, komisije NS

Podpis letnega poročila po prenehanju funkcije

V začetku letošnjega leta je prišlo do menjave direktorja i ...

Poglej dokument
21. 06. 2022 - Pravni nasveti - dr. Lovro Jurgec, LL.M. letno poročilo

Vloga revizijske komisije odvisne družbe pri izboru revizorja v primeru skupnega razpisa obvladujoče ...

Vloga revizijske komisije odvisne družbe pri izboru revizor ...

Poglej dokument
09. 03. 2022 - Pravni nasveti - mag. Blanka Vezjak revizijske komisije, SJI, revizor

Piškotki

To improve functions this website uses cookies.
By using this site you agree to the use of cookies.

Open/close