Pravni nasveti

Izvedba skupščine v primeru da je lokalna skupnost edini družbenik

V Kodeksu upravljanja družb s kapitalsko udeležbo lokalnih skupnosti pod točko 4.1.3. piše: "Procesi znotraj družbenikov – posameznih lokalnih skupnosti so ločeni od korporacijskih procesov v družbah. Torej so seje organov družbe (skupščine, organa vodenja in organa nadzora) ločene od sej občinskih organov (na primer občinskih svetov)."
Občino članico zanima ali ravnajo prav, kajti ustanovitelj komunale je samo njihova občina in ne več občin skupaj. Torej je ena občina 100% lastnik. Kaj to pomeni za izvedbo skupščine? Namreč iz njihovega ustanovnega akta izhaja, da je skupščina komunale enako občinski svet in do sedaj se je smatralo, da se točke komunale obravnavajo na rednih sejah občinskega sveta skupaj z ostalim gradivom. Je to prav? Ali bi morali imeti ločen sklic skupščine?

ODGOVOR

V zvezi s točko 4.1.3 zadevnega Kodeksa pojasnjujemo, da se le-ta nanaša na vprašanje enakopravne obravnave (več) družbenikov, tj. na situacijo, ko je v družbi kapitalsko udeleženih več lokalnih skupnosti. V konkretnem primeru je edini družbenik...


 

Celoten dokument je na voljo samo članom ZNS.

Postanite član ZNS Prijava v moj ZNS

Brezplačno prenesite celoten dokument! (1/2)

Nečlanom omogočamo prenos dveh celotnih dokumentov iz naše bogate knjižnice izobraževalnih vsebin!

Največkrat prenešene vsebine

Plačilo članarine in izobraževanj članom NS

Ali je družba zavezana plačati izobraževanje članom nadzorn ...

Poglej dokument
09. 02. 2023 - Pravni nasveti boniteta, izobraževanjeNS, članarina

Izločanje posameznega člana NS pri odločanju o zadevah, ki se nanašajo nanj - npr. pri imenovanju sam ...

Nadzorni organ ima skladno z veljavno zakonodajo in priporo ...

Poglej dokument
21. 02. 2022 - Pravni nasveti - dr. Lovro Jurgec, LL.M. nasprotje interesov, komisije NS

Podpis letnega poročila po prenehanju funkcije

V začetku letošnjega leta je prišlo do menjave direktorja i ...

Poglej dokument
21. 06. 2022 - Pravni nasveti - dr. Lovro Jurgec, LL.M. letno poročilo

Vloga revizijske komisije odvisne družbe pri izboru revizorja v primeru skupnega razpisa obvladujoče ...

Vloga revizijske komisije odvisne družbe pri izboru revizor ...

Poglej dokument
09. 03. 2022 - Pravni nasveti - mag. Blanka Vezjak revizijske komisije, SJI, revizor

Piškotki

To improve functions this website uses cookies.
By using this site you agree to the use of cookies.

Open/close