Pravni nasveti

Imenovanje predsednika RK

Članu nadzornega sveta (NS), ki je hkrati predsednik revizijske komisije nadzornega sveta (RK), poteče mandat 18. januarja kot članu NS in predsedniku RK. Decembra je bil sprejet sklep, s katerim je bil članu NS podeljen nov mandat, ki bo začel teči 19. januarja. Do 19. januarja se ne predvideva seja NS, zato RK od 19. januarja ne bo imela predsednika. Seja NS, na kateri bo med drugim imenovan predsednik RK, se predvideva konec januarja. Vljudno prosimo za pomoč pri razrešitvi nastale situacije. Menimo, da imamo na voljo dve možnosti, in sicer da se na seji NS:
- sprejme sklep za nazaj, torej da bo predsednik RK, ki je hkrati član NS, imenovan od 19. januarja 2023. V tem primeru bo njegova funkcija potekala brez prekinitev.;
- sprejme sklep, s katerim bo predsednik RK imenovan od dne sprejema sklepa (tj. izvedbe seje NS, predvidoma konec januarja 2023). Če je tako, bo revizijska komisija v vmesnem času brez predsednika, zaradi česar bo potrebno tudi plačilo za funkcijo izračunati sorazmerno času trajanja funkcije.

Odgovor

V zvezi z vašim vprašanjem pojasnjujemo, da je po našem mnenju ustrezno, če se na prvi naslednji seji revizijske komisije sprejme ugotovitveni sklep, s katerim se ugotovi, da je bil predsedniku revizijske komisije podaljšan mandat člana nadzornega sveta ter da ...


 

Celoten dokument je na voljo samo članom ZNS.

Postanite član ZNS Prijava v moj ZNS

Brezplačno prenesite celoten dokument! (1/2)

Nečlanom omogočamo prenos dveh celotnih dokumentov iz naše bogate knjižnice izobraževalnih vsebin!

Največkrat prenešene vsebine

Plačilo članarine in izobraževanj članom NS

Ali je družba zavezana plačati izobraževanje članom nadzorn ...

Poglej dokument
09. 02. 2023 - Pravni nasveti boniteta, izobraževanjeNS, članarina

Izločanje posameznega člana NS pri odločanju o zadevah, ki se nanašajo nanj - npr. pri imenovanju sam ...

Nadzorni organ ima skladno z veljavno zakonodajo in priporo ...

Poglej dokument
21. 02. 2022 - Pravni nasveti - dr. Lovro Jurgec, LL.M. nasprotje interesov, komisije NS

Podpis letnega poročila po prenehanju funkcije

V začetku letošnjega leta je prišlo do menjave direktorja i ...

Poglej dokument
21. 06. 2022 - Pravni nasveti - dr. Lovro Jurgec, LL.M. letno poročilo

Vloga revizijske komisije odvisne družbe pri izboru revizorja v primeru skupnega razpisa obvladujoče ...

Vloga revizijske komisije odvisne družbe pri izboru revizor ...

Poglej dokument
09. 03. 2022 - Pravni nasveti - mag. Blanka Vezjak revizijske komisije, SJI, revizor

Piškotki

To improve functions this website uses cookies.
By using this site you agree to the use of cookies.

Open/close