Pravni nasveti

Izbor predsednika NS

Član nadzornega sveta je izrazil pričakovanje, da bo predsednik nadzornega sveta, ker je v nadzornem svetu "predstavnik največjega delničarja". Takšno pričakovanje je izrazil tudi ta (največji) delničar. Kateri so kriteriji za izbiro predsednika nadzornega sveta? In ali velikost delničarja, ki ga posameznik v nadzornem svetu "predstavlja", pri tem igra kakšno vlogo?

Odgovor

O izboru predsednika nadzornega sveta družbe odločajo člani nadzornega sveta, ki ga z navadno večino oz. s poslovnikom nadzornega sveta drugače urejeno večino, izvolijo med sabo. Nadzorni svet je kolektivni organ sestavljen iz članov nadzornih svetov, ki jih imenovala skupščina družbe in v primeru uveljavljanja delavskega soupravljanja tudi svet delavcev. Vsi člani nadzornega sveta imajo enak pravni...


 

Celoten dokument je na voljo samo članom ZNS.

Postanite član ZNS Prijava v moj ZNS

Brezplačno prenesite celoten dokument! (1/2)

Nečlanom omogočamo prenos dveh celotnih dokumentov iz naše bogate knjižnice izobraževalnih vsebin!

Največkrat prenešene vsebine

Plačilo članarine in izobraževanj članom NS

Ali je družba zavezana plačati izobraževanje članom nadzorn ...

Poglej dokument
09. 02. 2023 - Pravni nasveti boniteta, izobraževanjeNS, članarina

Izločanje posameznega člana NS pri odločanju o zadevah, ki se nanašajo nanj - npr. pri imenovanju sam ...

Nadzorni organ ima skladno z veljavno zakonodajo in priporo ...

Poglej dokument
21. 02. 2022 - Pravni nasveti - dr. Lovro Jurgec, LL.M. nasprotje interesov, komisije NS

Podpis letnega poročila po prenehanju funkcije

V začetku letošnjega leta je prišlo do menjave direktorja i ...

Poglej dokument
21. 06. 2022 - Pravni nasveti - dr. Lovro Jurgec, LL.M. letno poročilo

Vloga revizijske komisije odvisne družbe pri izboru revizorja v primeru skupnega razpisa obvladujoče ...

Vloga revizijske komisije odvisne družbe pri izboru revizor ...

Poglej dokument
09. 03. 2022 - Pravni nasveti - mag. Blanka Vezjak revizijske komisije, SJI, revizor

Piškotki

To improve functions this website uses cookies.
By using this site you agree to the use of cookies.

Open/close