Zakonodaja

Mnenje DURS - Davčna obravnava stroškov izobraževanja članov NS in UO

Izobraževanje članov nadzornih svetov ne predstavlja bonitete za člane nadzornega sveta in komisij. Seveda pa morajo biti vsebine izobraževanja vsebinsko povezane z opravljanjem funkcije nadzora in  poslovanjem družbe. Če je torej izobraževanje članov nadzornega sveta relevatno za opravljanje te funkcije, lahko ob upoštevanju prvega odstavka 29. člena ZDDPO-2 predstavlja delno davčno priznani strošek družbe (kot strošek nadzornega sveta). To pojasnjuje stališče DURS-a (št. 4210-224/2007-01031-04, z dne 29.6.2007). 


Največkrat prenešene vsebine

Pojasnilo FURS – plačilo članarine in boniteta

4.11 Plačilo članarine zaposlenemu
Plačilo članarine za zaposlenega delavca, za nj ...

Poglej dokument
01. 10. 2022 - Zakonodaja - FURS boniteta, članarina, furs

Corporate Sustainability Reporting Directive

Svet Evropske unije je 28. novembra potrdil direktivo o poročanju podjetij o trajnostnos ...

Poglej dokument
28. 11. 2022 - Zakonodaja

Piškotki

To improve functions this website uses cookies.
By using this site you agree to the use of cookies.

Open/close