Zakonodaja

Pojasnilo FURS – plačilo članarine in boniteta

01. 10. 2022

bonitetačlanarinafurs

4.11 Plačilo članarine zaposlenemu
Plačilo članarine za zaposlenega delavca, za njegovo članstvo v društvih, združenjih, ipd. se davčno obravnava kot boniteta v skladu s prvim odstavkom 39. člena ZDoh-2. Glede navedenega veljajo izjeme v skladu z 2. točko tretjega odstavka 39. člena ZDoh-2, in sicer se plačilo delodajalca za članstvo delojemalca v določenih združenjih, društvih, zbornicah, organizacijah ne šteje za boniteto, če gre za plačilo namenjeno dopolnilnemu izobraževanju in usposabljanju delojemalca, ki je v zvezi s poslovanjem delodajalca. Za boniteto se tudi ne šteje plačilo članarine v primeru, ko je članstvo pogoj za opravljanje določenega poklica, ki ga zaposleni opravlja pri delodajalcu. 


 

Največkrat prenešene vsebine

Pojasnilo FURS – plačilo članarine in boniteta

4.11 Plačilo članarine zaposlenemu
Plačilo članarine za zaposlenega delavca, za nj ...

Poglej dokument
01. 10. 2022 - Zakonodaja - FURS boniteta, članarina, furs

Corporate Sustainability Reporting Directive

Svet Evropske unije je 28. novembra potrdil direktivo o poročanju podjetij o trajnostnos ...

Poglej dokument
28. 11. 2022 - Zakonodaja

Piškotki

To improve functions this website uses cookies.
By using this site you agree to the use of cookies.

Open/close