Pravni nasveti

Ali predsednik NS s članom uprave poleg pogodbe o zaposlitvi, z njim podpisuje tudi druge izvedbene pogodbe?

Predsednik NS zastopa družbo nasproti poslovodjem (tako ZGD, tako akt o ustanovitvi). Zanima nas, ali navedeno pomeni, da podpiše pogodbo o zaposlitvi in enako tudi vse druge »izvedbene« pogodbe, ki imajo v pogodbi o zaposlitvi in politiki prejemkov že podlago (kot je npr. pogodba za vozilo v službene in zasebne namene, telefon, zavarovanje oz. za druge pravice,..)? Ali lahko te izvedbene pogodbe podpiše npr. drug član poslovodstva? V politiki prejemkov je sicer že zapisano, da jih podpiše predsednik NS, če to ni nujno tako urediti pa bi opravili razmislek o spremembi.
Nadaljnje vprašanje je, ali mora NS vsako pogodbo za posamezno pravico (vozilo, telefon…), preden predsednik le to podpiše, obravnavati po vsebini?

ODGOVOR

283. člen ZGD-1 določa, da predsednik nadzornega sveta družbo zastopa proti članom uprave. Pravna teorija pojasnjuje, da je namen navedenega določila, da se prepreči kolizija interesov, tj. da bi član uprave sklepal posle in se pojavljal kot stranka na obeh straneh...

Celoten dokument je na voljo samo članom ZNS.

Postanite član ZNS Prijava v moj ZNS

Brezplačno prenesite celoten dokument! (1/2)

Nečlanom omogočamo prenos dveh celotnih dokumentov iz naše bogate knjižnice izobraževalnih vsebin!

Največkrat prenešene vsebine

Plačilo članarine in izobraževanj članom NS

Ali je družba zavezana plačati izobraževanje članom nadzorn ...

Poglej dokument
09. 02. 2023 - Pravni nasveti boniteta, izobraževanjeNS, članarina

Izločanje posameznega člana NS pri odločanju o zadevah, ki se nanašajo nanj - npr. pri imenovanju sam ...

Nadzorni organ ima skladno z veljavno zakonodajo in priporo ...

Poglej dokument
21. 02. 2022 - Pravni nasveti - dr. Lovro Jurgec, LL.M. nasprotje interesov, komisije NS

Podpis letnega poročila po prenehanju funkcije

V začetku letošnjega leta je prišlo do menjave direktorja i ...

Poglej dokument
21. 06. 2022 - Pravni nasveti - dr. Lovro Jurgec, LL.M. letno poročilo

Vloga revizijske komisije odvisne družbe pri izboru revizorja v primeru skupnega razpisa obvladujoče ...

Vloga revizijske komisije odvisne družbe pri izboru revizor ...

Poglej dokument
09. 03. 2022 - Pravni nasveti - mag. Blanka Vezjak revizijske komisije, SJI, revizor

Piškotki

To improve functions this website uses cookies.
By using this site you agree to the use of cookies.

Open/close