Pravni nasveti

Pristojnosti nadzornega sveta v d.o.o., ki je subjekt javnega interesa

02. 02. 2023

nadzorni svetSJI

Če je v d.o.o., ki je subjekt javnega interesa ustanovljen nadzorni svet, pri čemer edini družbenik zadrži večino upravljavskih pristojnosti, razen tistih, ki jih ima revizijska komisija nadzornega sveta, ali lahko edini družbenik v aktu o ustanovitvi določi, da družbo zoper poslovodjo zastopa on oziroma njegov zakoniti zastopnik?

ODGOVOR

V zvezi z vašim vprašanjem pojasnjujemo, da se lahko pristojnosti nadzornega sveta v družbi z omejeno odgovornostjo opredelijo drugače kot v delniški družbi (v zvezi s katero 283. člen (kogentno) določa, da predsednik nadzornega sveta družbo zastopa proti članom uprave).
V prvem odstavku 514. člena ZGD-1 je namreč določeno, da...

Celoten dokument je na voljo samo članom ZNS.

Postanite član ZNS Prijava v moj ZNS

Brezplačno prenesite celoten dokument! (1/2)

Nečlanom omogočamo prenos dveh celotnih dokumentov iz naše bogate knjižnice izobraževalnih vsebin!

Največkrat prenešene vsebine

Plačilo članarine in izobraževanj članom NS

Ali je družba zavezana plačati izobraževanje članom nadzorn ...

Poglej dokument
09. 02. 2023 - Pravni nasveti boniteta, izobraževanjeNS, članarina

Izločanje posameznega člana NS pri odločanju o zadevah, ki se nanašajo nanj - npr. pri imenovanju sam ...

Nadzorni organ ima skladno z veljavno zakonodajo in priporo ...

Poglej dokument
21. 02. 2022 - Pravni nasveti - dr. Lovro Jurgec, LL.M. nasprotje interesov, komisije NS

Podpis letnega poročila po prenehanju funkcije

V začetku letošnjega leta je prišlo do menjave direktorja i ...

Poglej dokument
21. 06. 2022 - Pravni nasveti - dr. Lovro Jurgec, LL.M. letno poročilo

Vloga revizijske komisije odvisne družbe pri izboru revizorja v primeru skupnega razpisa obvladujoče ...

Vloga revizijske komisije odvisne družbe pri izboru revizor ...

Poglej dokument
09. 03. 2022 - Pravni nasveti - mag. Blanka Vezjak revizijske komisije, SJI, revizor

Piškotki

To improve functions this website uses cookies.
By using this site you agree to the use of cookies.

Open/close