Pravni nasveti

Obveščanje članov RK o njihovi razrešitvi

Vljudno bi vas prosila za odgovore oziroma smernice:
1. ali je predpisan rok v kolikšnem času je potrebno obvestiti člane revizijske komisije nadzornega sveta o njihovi razrešitvi, če to v internem poslovniku o delu revizijske komisije ni posebej opredeljeno. Je kaj drugače za zunanjega svetovalca ali za vse enako?
2. je dovolj obvestilo po elektronski pošti ali jih je potrebno obvestiti po klasični pošti?
3. ali je v obvestilu potrebna obrazložitev razloga zakaj so bili razrešeni?
4. je o njihovi razrešitvi potrebno obvestiti ANR?

ODGOVOR:

Predpisanega roka za obveščanje članov RK (tudi za zunanjega člana RK) glede poteka mandata ni, se pa priporoča, da družba to stori takoj, ko je to mogoče in jih o tem obvesti po elektronski pošti. Obveščanje ANR ni potrebno. Razlogov za razrešitev...


 

Celoten dokument je na voljo samo članom ZNS.

Postanite član ZNS Prijava v moj ZNS

Brezplačno prenesite celoten dokument! (1/2)

Nečlanom omogočamo prenos dveh celotnih dokumentov iz naše bogate knjižnice izobraževalnih vsebin!

Največkrat prenešene vsebine

Plačilo članarine in izobraževanj članom NS

Ali je družba zavezana plačati izobraževanje članom nadzorn ...

Poglej dokument
09. 02. 2023 - Pravni nasveti boniteta, izobraževanjeNS, članarina

Izločanje posameznega člana NS pri odločanju o zadevah, ki se nanašajo nanj - npr. pri imenovanju sam ...

Nadzorni organ ima skladno z veljavno zakonodajo in priporo ...

Poglej dokument
21. 02. 2022 - Pravni nasveti - dr. Lovro Jurgec, LL.M. nasprotje interesov, komisije NS

Podpis letnega poročila po prenehanju funkcije

V začetku letošnjega leta je prišlo do menjave direktorja i ...

Poglej dokument
21. 06. 2022 - Pravni nasveti - dr. Lovro Jurgec, LL.M. letno poročilo

Vloga revizijske komisije odvisne družbe pri izboru revizorja v primeru skupnega razpisa obvladujoče ...

Vloga revizijske komisije odvisne družbe pri izboru revizor ...

Poglej dokument
09. 03. 2022 - Pravni nasveti - mag. Blanka Vezjak revizijske komisije, SJI, revizor

Piškotki

To improve functions this website uses cookies.
By using this site you agree to the use of cookies.

Open/close