Pravni nasveti

Plačila članov nadzornih svetov v družbah, ki so v lasti občine

Prosimo vas za vaše mnenje v zvezi s plačili članov nadzornih svetov v družbah, ki so v 100 % lasti občine. V Mestni občini imamo dve taki družbi oz. javni podjetji. Pred leti je Mestni svet določil višino sejnine članom nadzornega sveta v teh družbah upoštevaje Sklep vlade RS o priporočilih glede nagrajevanja članov organa nadzora v gospodarskih družbah v zvezi z omejevanjem učinkov finančne krize, št. 10007-1/2011 z dne 6.1.2011 in spremembo tega sklepa, s katerim se je obdobje znižanih plačil podaljšalo še za dve leti, to je do 31.12.2014. Glede na to, da je SDH d. d. sprejel Kodeks korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države s priporočili za določanje višine prejemkov članov organa nadzora nas zanima, ali ste seznanjeni, če so sprejeta kakršnakoli priporočila glede višin prejemkov članov organov nadzora v družbah s kapitalsko naložbo občine? Sami tega nismo zasledili, niti podatkov o tem niso imeli na Ministrstvu za gospodarstvo ali na SDH d. d.

ODGOVOR:

Priporočila o prejemkih članov organov nadzora v družbah s kapitalsko udeležbo lokalnih skupnosti so vsebovana v Kodeksu upravljanja za družba s kapitalsko udeležbo države, ki ga...


Celoten dokument je na voljo samo članom ZNS.

Postanite član ZNS Prijava v moj ZNS

Brezplačno prenesite celoten dokument! (1/2)

Nečlanom omogočamo prenos dveh celotnih dokumentov iz naše bogate knjižnice izobraževalnih vsebin!

Največkrat prenešene vsebine

Plačilo članarine in izobraževanj članom NS

Ali je družba zavezana plačati izobraževanje članom nadzorn ...

Poglej dokument
09. 02. 2023 - Pravni nasveti boniteta, izobraževanjeNS, članarina

Izločanje posameznega člana NS pri odločanju o zadevah, ki se nanašajo nanj - npr. pri imenovanju sam ...

Nadzorni organ ima skladno z veljavno zakonodajo in priporo ...

Poglej dokument
21. 02. 2022 - Pravni nasveti - dr. Lovro Jurgec, LL.M. nasprotje interesov, komisije NS

Podpis letnega poročila po prenehanju funkcije

V začetku letošnjega leta je prišlo do menjave direktorja i ...

Poglej dokument
21. 06. 2022 - Pravni nasveti - dr. Lovro Jurgec, LL.M. letno poročilo

Vloga revizijske komisije odvisne družbe pri izboru revizorja v primeru skupnega razpisa obvladujoče ...

Vloga revizijske komisije odvisne družbe pri izboru revizor ...

Poglej dokument
09. 03. 2022 - Pravni nasveti - mag. Blanka Vezjak revizijske komisije, SJI, revizor

Piškotki

To improve functions this website uses cookies.
By using this site you agree to the use of cookies.

Open/close