Pravni nasveti

Ali lahko novoimenovanemu članu poslovodstva posredujemo zapisnik NS o njegovem imenovanju?

Zanima me ali je običajno, da se zapisnik o glasovanju in mnenju/utemeljitvi odločitve članov NS, vezano na imenovanje novega člana poslovodstva posreduje tudi novo imenovanemu članu? V družbi (d.o.o.) se je po odhodu enega izmed članov poslovodstva celoten NS strinjal, da bi bilo potrebno poleg obstoječega (ostal je namreč samo eden), za zagotavljanje učinkovitosti, imenovati še enega člana poslovodstva. Kandidata so potrdili trije od petih članov NS. Dva člana, predstavnika zaposlenih sta glasovala proti imenovanju in svojo odločitev tudi argumentirala. Ker so predstavniki zaposlenih že v osnovi v slabšem položaju, saj so člani poslovodstva hkrati tudi njihovi nadrejeni bi prosila bi mnenje glede sledečega:

  • Takoj po zaključeni seji in objavi informacije o novem imenovanju, je bil potrjeni član iz strani sekretarke NS seznanjen tako z glasovanjem (število glasov za in proti), kakor tudi s tem kdo je glasoval za in kdo proti. Z gradivom za naslednjo sejo je bil novemu članu posredovan tudi zapisnik seje NS, na kateri se je odločalo o njegovem imenovanju.
  • Zanima me tudi ali so navedena dejanja lahko kakorkoli sporna, tako iz etičnega, profesionalnega ali zakonskega vidika?

ODGOVOR:

V zvezi z vašim vprašanjem pojasnjujemo, da imajo člani uprave načeloma pravico vpogledati v zapisnike sej nadzornega sveta, vendar zgolj v primeru, ko so člani uprave tudi prisotni na zadevni seji nadzornega sveta. Če člani uprave na seji nadzornega sveta niso prisotni (ker se jih na primer na določeno sejo ne povabi, ker se na takšni seji...


 

Celoten dokument je na voljo samo članom ZNS.

Postanite član ZNS Prijava v moj ZNS

Brezplačno prenesite celoten dokument! (1/2)

Nečlanom omogočamo prenos dveh celotnih dokumentov iz naše bogate knjižnice izobraževalnih vsebin!

Največkrat prenešene vsebine

Plačilo članarine in izobraževanj članom NS

Ali je družba zavezana plačati izobraževanje članom nadzorn ...

Poglej dokument
09. 02. 2023 - Pravni nasveti boniteta, izobraževanjeNS, članarina

Izločanje posameznega člana NS pri odločanju o zadevah, ki se nanašajo nanj - npr. pri imenovanju sam ...

Nadzorni organ ima skladno z veljavno zakonodajo in priporo ...

Poglej dokument
21. 02. 2022 - Pravni nasveti - dr. Lovro Jurgec, LL.M. nasprotje interesov, komisije NS

Podpis letnega poročila po prenehanju funkcije

V začetku letošnjega leta je prišlo do menjave direktorja i ...

Poglej dokument
21. 06. 2022 - Pravni nasveti - dr. Lovro Jurgec, LL.M. letno poročilo

Vloga revizijske komisije odvisne družbe pri izboru revizorja v primeru skupnega razpisa obvladujoče ...

Vloga revizijske komisije odvisne družbe pri izboru revizor ...

Poglej dokument
09. 03. 2022 - Pravni nasveti - mag. Blanka Vezjak revizijske komisije, SJI, revizor

Piškotki

To improve functions this website uses cookies.
By using this site you agree to the use of cookies.

Open/close