Pravni nasveti

Prejemki članov nadzornega sveta - predstavniki zaposlenih

Sem član nadzornega sveta – predstavnik zaposlenih v družbi d.d., ki jim ne priznava pravice do prejemkov za opravljanje navedene funkcije sklicujoč se na politiko prejemkov, ki jo ima krovna družba iz tujine. Navedena politika določa prejemke in ima določilo, ki govori o delavskih predstavnikih enotirnega sistema upravljanja in jim odreka pravice do prejemkov.
Glede politike prejemkov sem v slovenski družbi d.d. pričel z aktivnostmi z argumentom, da slovenska zakonodaja ne dela razlike med predstavniki kapitala in predstavniki delavcev. Namreč oboji moramo pri opravljanju svojih nalog ravnati v dobro družbe s skrbnostjo vestnega in poštenega gospodarstvenika in varovati poslovno skrivnost družbe. Prav tako smo s svojim premoženje solidarno odgovorni družbi za povzročeno škodo (263 člen ZGD-1). Prav tako sem se skliceval na diskriminatornost, ker so predstavniki kapitala za to delo plačani v okviru svojih del in nalog oz. imajo dodatek za nadzorniško funkcijo opredeljen v svoji pogodbi o zaposlitvi, dočim smo predstavniki delavcev plačani za redno delo po pogodbi o zaposlitvi. V Republiki Sloveniji smo delavski predstavniki v NS v vseh pravicah in dolžnostih izenačeni s člani NS, ki jih izvoli skupščina. Z njimi smo izenačeni tudi glede prejemkov za opravljanje funkcije član nadzornega sveta v enakem obsegu kot ostali člani nadzornega sveta.
Zanima me s kakšnimi pravnimi sredstva in kako uveljaviti plačilo za opravljanje funkcije člana NS?

Odgovor:

V zvezi z vašim vprašanjem uvodoma pojasnjujemo, da slovenska zakonodaja, ki ureja korporativno upravljanje gospodarskih družb in delavsko predstavništvo načeloma ne razlikuje med položajem članov nadzornega sveta, ki so predstavniki kapitala in položajem članov nadzornega sveta, ki so predstavniki delavcev. To npr. jasno izhaja tudi iz določila 80. člena Zakona o sodelovanju delavcev ...


 

Celoten dokument je na voljo samo članom ZNS.

Postanite član ZNS Prijava v moj ZNS

Brezplačno prenesite celoten dokument! (1/2)

Nečlanom omogočamo prenos dveh celotnih dokumentov iz naše bogate knjižnice izobraževalnih vsebin!

Največkrat prenešene vsebine

Plačilo članarine in izobraževanj članom NS

Ali je družba zavezana plačati izobraževanje članom nadzorn ...

Poglej dokument
09. 02. 2023 - Pravni nasveti boniteta, izobraževanjeNS, članarina

Izločanje posameznega člana NS pri odločanju o zadevah, ki se nanašajo nanj - npr. pri imenovanju sam ...

Nadzorni organ ima skladno z veljavno zakonodajo in priporo ...

Poglej dokument
21. 02. 2022 - Pravni nasveti - dr. Lovro Jurgec, LL.M. nasprotje interesov, komisije NS

Podpis letnega poročila po prenehanju funkcije

V začetku letošnjega leta je prišlo do menjave direktorja i ...

Poglej dokument
21. 06. 2022 - Pravni nasveti - dr. Lovro Jurgec, LL.M. letno poročilo

Vloga revizijske komisije odvisne družbe pri izboru revizorja v primeru skupnega razpisa obvladujoče ...

Vloga revizijske komisije odvisne družbe pri izboru revizor ...

Poglej dokument
09. 03. 2022 - Pravni nasveti - mag. Blanka Vezjak revizijske komisije, SJI, revizor

Piškotki

To improve functions this website uses cookies.
By using this site you agree to the use of cookies.

Open/close