Pravni nasveti

Udeležba članov NS (predstavniki delavcev) na "Steering Comitee" srečanjih

31. 03. 2023

sodelovanje delavcev

V družbi smo pristopili k izvedbi velikega projekta v sodelovanju z dobaviteljem iz tujine. NS je ob potrditvi pooblastila za podpis pogodbe direktorju družbe, zahteval da se doda določilo, ki omogoča udeležbo na t.i. Steering Comitee, tudi vsem članom NS. Namen je bil, večji nadzor nad izvedbo projekta. Kot navaja poslovodstvo, je v pogodbi navedeno, da se udeležbo omogoči članom nadzornega sveta, ki so predstavniki družbenikov (»capital representatives«). Glede na njihovo interpretacijo, člani NS, predstavniki zaposlenih niso upravičeni do udeležbe in zato ne bodo vabljeni. Prav tako je negativno mnenje glede udeležbe članov NS, predstavnikov zaposlenih, podal poslovni partner s katerim je podpisana pogodba.
Prosila bi vas za razlago in razumevanje navedenega stališča tudi iz vidika ZNS. Kako naj si razlagamo termin »capital representatives«, v slovenskem okolju in skladno z našo zakonodajo, ob upoštevanju, da je poslovni partner iz države, kjer »delavskega soupravljanja« ne poznajo?
Ali so predstavniki zaposlenih po vašem mnenju upravičeni do udeležbe na tovrstnih srečanjih, glede na to, da so člani NS?

ODGOVOR:

V zvezi z vašim vprašanjem pojasnjujemo, da imajo vsi člani nadzornega sveta načeloma enak položaj oziroma pristojnosti. Posamezne pristojnosti in naloge (kot npr. članstvo v posameznih komisijah nadzornega sveta) se lahko porazdelijo med člane...


 

Celoten dokument je na voljo samo članom ZNS.

Postanite član ZNS Prijava v moj ZNS

Brezplačno prenesite celoten dokument! (1/2)

Nečlanom omogočamo prenos dveh celotnih dokumentov iz naše bogate knjižnice izobraževalnih vsebin!

Največkrat prenešene vsebine

Plačilo članarine in izobraževanj članom NS

Ali je družba zavezana plačati izobraževanje članom nadzorn ...

Poglej dokument
09. 02. 2023 - Pravni nasveti boniteta, izobraževanjeNS, članarina

Izločanje posameznega člana NS pri odločanju o zadevah, ki se nanašajo nanj - npr. pri imenovanju sam ...

Nadzorni organ ima skladno z veljavno zakonodajo in priporo ...

Poglej dokument
21. 02. 2022 - Pravni nasveti - dr. Lovro Jurgec, LL.M. nasprotje interesov, komisije NS

Podpis letnega poročila po prenehanju funkcije

V začetku letošnjega leta je prišlo do menjave direktorja i ...

Poglej dokument
21. 06. 2022 - Pravni nasveti - dr. Lovro Jurgec, LL.M. letno poročilo

Vloga revizijske komisije odvisne družbe pri izboru revizorja v primeru skupnega razpisa obvladujoče ...

Vloga revizijske komisije odvisne družbe pri izboru revizor ...

Poglej dokument
09. 03. 2022 - Pravni nasveti - mag. Blanka Vezjak revizijske komisije, SJI, revizor

Piškotki

To improve functions this website uses cookies.
By using this site you agree to the use of cookies.

Open/close