Pravni nasveti

Sklepanje poslov med odvisnimi družbami

Prosim za nasvet v zvezi z 270a. členom ZGD-1, in sicer:
1. družbi A in B sta sestrski družbi, pri čemer je direktor družbe A hkrati tudi član NS družbe B. Družbi med sabo sklepata pogodbe, nista pa niti družbi A in B, niti njuna obvladujoča družba javne družbe. Ali se lahko za pogodbe med družbama A in B uporabi izjema iz 3. stavka 3. odstavka 270a. člena ZGD-1 - da soglasje ni potrebno, če sta družbi povezani?
2. ali v primerih, ko odvisna družba sklepa posle z družbo, ki jo neposredno ali posredno obvladuje član uprave, soglasje podeljuje NS obvladujoče družbe?

ODGOVOR:

1. Uvodoma pojasnjujemo, da se določilo 270.a člena uporablja za vse delniške družbe (tj. tako javne kot tudi nejavne družbe). Sestrske družbe...


 

Celoten dokument je na voljo samo članom ZNS.

Postanite član ZNS Prijava v moj ZNS

Brezplačno prenesite celoten dokument! (1/2)

Nečlanom omogočamo prenos dveh celotnih dokumentov iz naše bogate knjižnice izobraževalnih vsebin!

Največkrat prenešene vsebine

Plačilo članarine in izobraževanj članom NS

Ali je družba zavezana plačati izobraževanje članom nadzorn ...

Poglej dokument
09. 02. 2023 - Pravni nasveti boniteta, izobraževanjeNS, članarina

Izločanje posameznega člana NS pri odločanju o zadevah, ki se nanašajo nanj - npr. pri imenovanju sam ...

Nadzorni organ ima skladno z veljavno zakonodajo in priporo ...

Poglej dokument
21. 02. 2022 - Pravni nasveti - dr. Lovro Jurgec, LL.M. nasprotje interesov, komisije NS

Podpis letnega poročila po prenehanju funkcije

V začetku letošnjega leta je prišlo do menjave direktorja i ...

Poglej dokument
21. 06. 2022 - Pravni nasveti - dr. Lovro Jurgec, LL.M. letno poročilo

Vloga revizijske komisije odvisne družbe pri izboru revizorja v primeru skupnega razpisa obvladujoče ...

Vloga revizijske komisije odvisne družbe pri izboru revizor ...

Poglej dokument
09. 03. 2022 - Pravni nasveti - mag. Blanka Vezjak revizijske komisije, SJI, revizor

Piškotki

To improve functions this website uses cookies.
By using this site you agree to the use of cookies.

Open/close