Pravni nasveti

Prisotnost na dopisni seji in sejnina

Na dopisni seji je bil sprejet sklep z večino glasov. Iz tega zornega kota ni toliko bistveno, kako so glasovali tisti, ki niso ali so se vzdržali, je pa pomembno, kaj so ti odgovorili, namreč sejnino prejmejo tisti, ki« so se seje udeležili«. Izpolniti je bilo treba glasovnice »za in proti«, dva člana sta (mimo izpolnitve glasovnice) odgovorila: »Zaradi pomanjkljivega gradiva na dopisni seji se glasovanja vzdržim« in »zaradi nepoznavanja okoliščin oz. gradiv ne morem glasovati na dopisni seji NS«
Ker je vprašanje prejemkov seveda občutljivo, prosim za pomoč pri presoji udeležbe na seji.
Menim, da se je prvi član udeležil seje. Glede glasovanja v poslovniku piše, da se v zapisnik zapiše, kdo je glasoval proti, za in kdo se je vzdržal. Poslovnik ne loči tega pri dopisni seji, v glasovnici dopisne seje pa niti ni pred pripravljeno »se vzdržim«, ampak samo »za« in »proti«. V drugem primeru pa menim, da član ni sodeloval, saj je zapisal, da gradiv ne pozna. Prvi je do sejnine upravičen, drugi pa po mojem mnenju ne. Kot rečeno, pa nobeden ni izpolnil formalne glasovnice.

ODGOVOR:

V zvezi z vašim vprašanjem glede prisotnosti na (dopisni) seji nadzornega sveta menimo, da sta bila na seji prisotna oba zadevna člana na katere se nanaša vaše vprašanje. Ne glede na njune odgovore je namreč mogoče ugotoviti, da sta (že s podajo odgovorov) sodelovala,...


 

Celoten dokument je na voljo samo članom ZNS.

Postanite član ZNS Prijava v moj ZNS

Brezplačno prenesite celoten dokument! (1/2)

Nečlanom omogočamo prenos dveh celotnih dokumentov iz naše bogate knjižnice izobraževalnih vsebin!

Največkrat prenešene vsebine

Plačilo članarine in izobraževanj članom NS

Ali je družba zavezana plačati izobraževanje članom nadzorn ...

Poglej dokument
09. 02. 2023 - Pravni nasveti boniteta, izobraževanjeNS, članarina

Izločanje posameznega člana NS pri odločanju o zadevah, ki se nanašajo nanj - npr. pri imenovanju sam ...

Nadzorni organ ima skladno z veljavno zakonodajo in priporo ...

Poglej dokument
21. 02. 2022 - Pravni nasveti - dr. Lovro Jurgec, LL.M. nasprotje interesov, komisije NS

Podpis letnega poročila po prenehanju funkcije

V začetku letošnjega leta je prišlo do menjave direktorja i ...

Poglej dokument
21. 06. 2022 - Pravni nasveti - dr. Lovro Jurgec, LL.M. letno poročilo

Vloga revizijske komisije odvisne družbe pri izboru revizorja v primeru skupnega razpisa obvladujoče ...

Vloga revizijske komisije odvisne družbe pri izboru revizor ...

Poglej dokument
09. 03. 2022 - Pravni nasveti - mag. Blanka Vezjak revizijske komisije, SJI, revizor

Piškotki

To improve functions this website uses cookies.
By using this site you agree to the use of cookies.

Open/close