Pravni nasveti

Kako razlagati, kaj spada v redno opravljanje dejavnosti družbe in kako urediti postopke poslovanja s povezanimi osebami

1. Kako razlagati, kaj spada v redno opravljanje dejavnosti družbe? Ali lahko v okviru tega štejemo tudi najemanje kreditov oz. posojil, če je za družbo običajno, da svoje poslovanje financira preko najemanja kreditov/posojil?
2. Ali poznate kakšen primer dobre prakse, kako so družbe pri sebi uredili postopke poslovanja s povezanimi osebami oz. s člani uprave (npr. ali so oblikovale kakšen register oseb, ki so povezane s člani uprave, ipd.)?

ODGOVOR:

1. V redno dejavnost družbe po našem mnenju spadajo posli, ki jih posamezna družba vsakodnevno oziroma običajno sklepa na trgu, na katerem deluje oziroma opravlja svojo dejavnost. Po našem mnenju bo tako najemanje kreditov oziroma posojil prišlo v poštev zgolj, če je mogoče izkazati, da ...


 

Celoten dokument je na voljo samo članom ZNS.

Postanite član ZNS Prijava v moj ZNS

Brezplačno prenesite celoten dokument! (1/2)

Nečlanom omogočamo prenos dveh celotnih dokumentov iz naše bogate knjižnice izobraževalnih vsebin!

Največkrat prenešene vsebine

Plačilo članarine in izobraževanj članom NS

Ali je družba zavezana plačati izobraževanje članom nadzorn ...

Poglej dokument
09. 02. 2023 - Pravni nasveti boniteta, izobraževanjeNS, članarina

Izločanje posameznega člana NS pri odločanju o zadevah, ki se nanašajo nanj - npr. pri imenovanju sam ...

Nadzorni organ ima skladno z veljavno zakonodajo in priporo ...

Poglej dokument
21. 02. 2022 - Pravni nasveti - dr. Lovro Jurgec, LL.M. nasprotje interesov, komisije NS

Podpis letnega poročila po prenehanju funkcije

V začetku letošnjega leta je prišlo do menjave direktorja i ...

Poglej dokument
21. 06. 2022 - Pravni nasveti - dr. Lovro Jurgec, LL.M. letno poročilo

Vloga revizijske komisije odvisne družbe pri izboru revizorja v primeru skupnega razpisa obvladujoče ...

Vloga revizijske komisije odvisne družbe pri izboru revizor ...

Poglej dokument
09. 03. 2022 - Pravni nasveti - mag. Blanka Vezjak revizijske komisije, SJI, revizor

Piškotki

To improve functions this website uses cookies.
By using this site you agree to the use of cookies.

Open/close