Pravni nasveti

Poročilo o prejemkih, če družba ne zagotavlja prejemkov

19. 06. 2023

nagrajevanje

Javna delniška družba ima enotirni sistem upravljanja. Člani upravnega odbora in izvršni direktor za njihovo delo ne prejemajo nobenih plačil. Ali mora v takem primeru družba vseeno sestaviti oz. pripraviti Poročilo o prejemkih v skladu z 294.b členom ZGD-1, ali je dovolj, da se ustrezna izjava vključi v letno poročilo.

ODGOVOR:

V skladu z Delničarsko direktivo je v 294b. členu ZGD-1 pri poročilu o prejemkih uvodoma poudarjeno, da se podatki ob osebnem poimenovanju posameznih članov organov vodenja in nadzora ter izvršnih direktorjev predstavijo le, "če ti dejansko obstajajo". Ne glede na zgornje...


 

Celoten dokument je na voljo samo članom ZNS.

Postanite član ZNS Prijava v moj ZNS

Brezplačno prenesite celoten dokument! (1/2)

Nečlanom omogočamo prenos dveh celotnih dokumentov iz naše bogate knjižnice izobraževalnih vsebin!

Največkrat prenešene vsebine

Plačilo članarine in izobraževanj članom NS

Ali je družba zavezana plačati izobraževanje članom nadzorn ...

Poglej dokument
09. 02. 2023 - Pravni nasveti boniteta, izobraževanjeNS, članarina

Izločanje posameznega člana NS pri odločanju o zadevah, ki se nanašajo nanj - npr. pri imenovanju sam ...

Nadzorni organ ima skladno z veljavno zakonodajo in priporo ...

Poglej dokument
21. 02. 2022 - Pravni nasveti - dr. Lovro Jurgec, LL.M. nasprotje interesov, komisije NS

Podpis letnega poročila po prenehanju funkcije

V začetku letošnjega leta je prišlo do menjave direktorja i ...

Poglej dokument
21. 06. 2022 - Pravni nasveti - dr. Lovro Jurgec, LL.M. letno poročilo

Vloga revizijske komisije odvisne družbe pri izboru revizorja v primeru skupnega razpisa obvladujoče ...

Vloga revizijske komisije odvisne družbe pri izboru revizor ...

Poglej dokument
09. 03. 2022 - Pravni nasveti - mag. Blanka Vezjak revizijske komisije, SJI, revizor

Piškotki

To improve functions this website uses cookies.
By using this site you agree to the use of cookies.

Open/close