Documents

The Chairperson’s Guide to Climate Integrity Earning and Enhancing Trust through the Sustainability Transition

14. 07. 2023

trajnostno poslovanje

Svetovni gospodarski forum in Climate Governance Initiative sta v sodelovanju z družbo Deloitte izdala priročnik za organe vodenja in nadzora o podnebni integriteti z naslovom Pridobitev in krepitev zaupanja ob trajnostnem prehodu. Priročnik ponuja vpogled v skupna tveganja in izzive, s katerimi se soočajo gospodarske družbe v luči trajnostnega prehoda.

Priročnik obravnava pomen zaupanja in integritete v poslovanju ter vlogo organov vodenja in nadzora pri vzpostavljanju in ohranjanju zaupanja. Poudarja vse večja pričakovanja deležnikov glede podnebnih sprememb in degradacije narave ter potrebo po vestnem in pristnem odzivanju gospodarskih družb. Ob tem poudarja štiri ključne stebre zaupanja, na katere bi se morali člani organov vodenja in nadzora osredotočiti:

  • humanost, izkazati pristno zanimanje in vedoželjnost do vprašanj povezanih s podnebjem in naravo;
  • transparentnost, vključiti se v odprt dialog o izzivih, negotovostih in kompromisih;
  • sposobnost, usposobiti vodstvo in zaposlene za obvladovanje tveganj, povezanih s podnebjem in naravo;
  • zanesljivost, odgovornost vodstva za dosledno in zanesljivo izpolnjevanje zavez.

Družbe so vse bolj izpostavljene tveganjem zaradi sodnih sporov in spreminjajočih se standardov poročanja, povezanih s trajnostnim razvojem. Uvedba obveznega poročanja sicer ne spreminja dolžnosti družbe, da z upoštevanjem podnebnih tveganj in priložnosti deluje v najboljšem interesu družbe, vendar pa je njen cilj zagotoviti okvir, ki bo članom organom vodenja in nadzora pomagal pri njihovem prepoznavanju in razkrivanju.

Organi vodenja in nadzora so odgovorni, da podpirajo in razvijajo integriteto in zaupanje v družbo. To lahko storijo z vzpostavljanjem kulture, usklajene z namenom družbe, upoštevanjem soodvisnosti med sistemi in ocenjevanjem zaupanja deležnikov. Priročnik vsebuje priporočila za spodbujanje integritete in zaupanja, vključno z upoštevanjem znanstveno utemeljenih smernic, zavezanostjo zahtevam in obvezam ter iskrenim in jasnim sporočanjem lastnih načrtov.

Celoten dokument je na voljo samo članom ZNS.

Postanite član ZNS Prijava v moj ZNS

Brezplačno prenesite celoten dokument! (1/2)

Nečlanom omogočamo prenos dveh celotnih dokumentov iz naše bogate knjižnice izobraževalnih vsebin!

Največkrat prenešene vsebine

Smernice za nefinančno poročanje

Direktiva 2014/95/EU Evropskega parlamenta in Sveta o razkritju nefinančnih informacij i ...

Poglej dokument
05. 07. 2017 - Documents - Evropska komisija revizijske komisije

OECD Guidelines on Anti-Corruption and Integrity in State-Owned Enterprises

The Recommendation of the Council on Guidelines on Anti-Cor ...

Poglej dokument
23. 05. 2019 - Documents oecd, korporativnoupravljanje, državne družbe

10 Anti Corruption Principles for State-owned Enterprises

The 10 Anti-Corruption Principles for State-Owned Enterpris ...

Poglej dokument
15. 04. 2019 - Documents etika, korporativnoupravljanje, državne družbe

Principles and frameworks for climate change strategy and action

Dokument vsebuje nač ...

Poglej dokument
22. 12. 2022 - Documents - Chapter Zero trajnostno poslovanje

Piškotki

To improve functions this website uses cookies.
By using this site you agree to the use of cookies.

Open/close