Pravni nasveti

Zahteva člana NS glede posredovanja dokumentacije

Člen Akta o ustanovitvi družbe določa, da je poslovodstvo družbe dolžno nadzorni svet seznaniti z vsemi vprašanji poslovanja družbe in drugimi vprašanji, ki pomembno vplivajo na poslovanje družbe. Nadzorni svet lahko zahteva, da se mu predloži vsa dokumentacija in posredujejo vse informacije, ki bi bile lahko povezane ali so povezane s poslovanjem družbe. Posamezen član nadzornega sveta lahko zahteva, da mu poslovodstvo posreduje zahtevano informacijo, poslovodstvo pa pošlje zahtevane informacije nadzornemu svetu kot organu.

Konkretna situacija pa je: član nadzornega sveta je od poslovodstva zahteval posredovanje določene dokumentacije (brez da bi s tem obenem seznanil ostale člane nadzornega sveta). Dokumentacija je bila v nadaljevanju skladno z členom Akta o ustanovitvi posredovana vsem članom nadzornega sveta.

Prosila bi vas za mnenje, ali je dotični član nadzornega sveta na poziv predsednika NS dolžen razkriti, za kakšne namene je želel oz. v kakšne namene bo uporabil pridobljeno dokumentacijo (predvidevam, da poslovodstvu tega ni dolžen pojasniti, zanima me pa, ali obstaja navedena zaveza do ostalih članov nadzornega sveta, saj član NS, ki je zahteval dokumentacijo, kljub pozivu predsednika NS ni želel razkriti informacije, v kakšen namen bo prejeto dokumentacijo uporabil). Poslovnik nadzornega sveta konkretne situacije ne obravnava

ODGOVOR:

V skladu z določilom 3. odstavka 281. člena lahko nadzorni svet od uprave zahteva kakršnekoli informacije, potrebne za izvajanje nadzora. Če statut tako določa, lahko te informacije zahteva tudi vsak posamezen član nadzornega sveta, uprava pa pošlje zahtevane informacije nadzornemu svetu kot organu. Kot izhaja navedenega, je v primeru, da statut podeljuje to pravico, posamezni član nadzornega sveta upravičen od uprave sam zahtevati posredovanje določenih informacij, ki...


 

Celoten dokument je na voljo samo članom ZNS.

Postanite član ZNS Prijava v moj ZNS

Brezplačno prenesite celoten dokument! (1/2)

Nečlanom omogočamo prenos dveh celotnih dokumentov iz naše bogate knjižnice izobraževalnih vsebin!

Največkrat prenešene vsebine

Plačilo članarine in izobraževanj članom NS

Ali je družba zavezana plačati izobraževanje članom nadzorn ...

Poglej dokument
09. 02. 2023 - Pravni nasveti boniteta, izobraževanjeNS, članarina

Izločanje posameznega člana NS pri odločanju o zadevah, ki se nanašajo nanj - npr. pri imenovanju sam ...

Nadzorni organ ima skladno z veljavno zakonodajo in priporo ...

Poglej dokument
21. 02. 2022 - Pravni nasveti - dr. Lovro Jurgec, LL.M. nasprotje interesov, komisije NS

Podpis letnega poročila po prenehanju funkcije

V začetku letošnjega leta je prišlo do menjave direktorja i ...

Poglej dokument
21. 06. 2022 - Pravni nasveti - dr. Lovro Jurgec, LL.M. letno poročilo

Vloga revizijske komisije odvisne družbe pri izboru revizorja v primeru skupnega razpisa obvladujoče ...

Vloga revizijske komisije odvisne družbe pri izboru revizor ...

Poglej dokument
09. 03. 2022 - Pravni nasveti - mag. Blanka Vezjak revizijske komisije, SJI, revizor

Piškotki

To improve functions this website uses cookies.
By using this site you agree to the use of cookies.

Open/close