Pravni nasveti

Številčenje sej v primeru menjave polovice članov NS

Seje NS in komisij NS vodimo npr. NS VII-9/2023 (kar pomeni Nadzorni svet VII. mandat, 9 seja, 2023 leta). Tako objavljamo tudi na SEOnetu npr. 9 seje VII. mandata. Na ta sistem je vezan tudi dokumenti sistem ITS,…. Ker je skupščina odpoklicala 3 člane NS sem sedaj v dvomih ali naj sedaj vodimo seje kot naslednji t. j. VIII mandat (sedaj so 3 novi, 3 prejšnji člani NS, ker jim poteče mandat različno – čez 2 leti, čez 4 leta,…)? V kolikor imate kakšno informacijo, predlog,… vas prosim za pomoč.

ODGOVOR:

Nadzorni svet kot organ sam po sebi nima mandata in tako ne govorimo o mandatu nadzornega sveta, pač pa so za določeno mandatno obdobje imenovani člani nadzornega sveta. V primeru, da...


 

Celoten dokument je na voljo samo članom ZNS.

Postanite član ZNS Prijava v moj ZNS

Brezplačno prenesite celoten dokument! (1/2)

Nečlanom omogočamo prenos dveh celotnih dokumentov iz naše bogate knjižnice izobraževalnih vsebin!

Največkrat prenešene vsebine

Plačilo članarine in izobraževanj članom NS

Ali je družba zavezana plačati izobraževanje članom nadzorn ...

Poglej dokument
09. 02. 2023 - Pravni nasveti boniteta, izobraževanjeNS, članarina

Izločanje posameznega člana NS pri odločanju o zadevah, ki se nanašajo nanj - npr. pri imenovanju sam ...

Nadzorni organ ima skladno z veljavno zakonodajo in priporo ...

Poglej dokument
21. 02. 2022 - Pravni nasveti - dr. Lovro Jurgec, LL.M. nasprotje interesov, komisije NS

Podpis letnega poročila po prenehanju funkcije

V začetku letošnjega leta je prišlo do menjave direktorja i ...

Poglej dokument
21. 06. 2022 - Pravni nasveti - dr. Lovro Jurgec, LL.M. letno poročilo

Vloga revizijske komisije odvisne družbe pri izboru revizorja v primeru skupnega razpisa obvladujoče ...

Vloga revizijske komisije odvisne družbe pri izboru revizor ...

Poglej dokument
09. 03. 2022 - Pravni nasveti - mag. Blanka Vezjak revizijske komisije, SJI, revizor

Piškotki

To improve functions this website uses cookies.
By using this site you agree to the use of cookies.

Open/close