Pravni nasveti

Priporočene višine osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta

18. 08. 2023

nagrajevanje

Za potrebe nadzornega sveta gospodarske družbe v lasti Mestne občine bi potrebovali nasvet glede izplačila sejnin članom nadzornega sveta. Po pregledovanju različnih člankov in tudi Kodeksa upravljanja za družbe s kapitalsko udeležbo lokalnih skupnosti, katerega izdajatelji ste, med drugim tudi ZMOS in SOS, sem zasledila priporočila, ne pa tudi vrednosti sejnin in drugih izplačil.
Glede na to, da Sklep Vlade RS o stališčih do izplačevanja sejnin članom nadzornih svetov v javnih podjetjih in drugih gospodarskih družbah, ki so v delni, celotni neposredni ali posredni lasti RS (Sklep Vlade RS št. 10007-1/2009/3 z dne 22.1.2009) ne velja več, je potem v pristojnosti lastnika župana ali po kodeksu v pristojnosti Komisije za volitve in imenovanja, da določi osebe nadzornega sveta, župan pa odloči o sejninah na podlagi 281. in 284 člena ZGD 1, če prav razumem? Prosim za vaše usmeritve in priporočila.

ODGOVOR:

Prejemke članov nadzornih svetov urejajo skupščinski sklepi družb ali sklepi ustanovitelja, kadar gre za enoosebno družbo. V gospodarskih družbah s kapitalsko udeležbo lokalnih skupnosti je zastopstvo družbenikov na skupščinah družb, ki o tem odločajo, različno urejeno – župani ali občinski sveti.

Za oblikovanje skupščinskega sklepa glede strukture prejemkov priporočamo...


 

Celoten dokument je na voljo samo članom ZNS.

Postanite član ZNS Prijava v moj ZNS

Brezplačno prenesite celoten dokument! (1/2)

Nečlanom omogočamo prenos dveh celotnih dokumentov iz naše bogate knjižnice izobraževalnih vsebin!

Največkrat prenešene vsebine

Plačilo članarine in izobraževanj članom NS

Ali je družba zavezana plačati izobraževanje članom nadzorn ...

Poglej dokument
09. 02. 2023 - Pravni nasveti boniteta, izobraževanjeNS, članarina

Izločanje posameznega člana NS pri odločanju o zadevah, ki se nanašajo nanj - npr. pri imenovanju sam ...

Nadzorni organ ima skladno z veljavno zakonodajo in priporo ...

Poglej dokument
21. 02. 2022 - Pravni nasveti - dr. Lovro Jurgec, LL.M. nasprotje interesov, komisije NS

Podpis letnega poročila po prenehanju funkcije

V začetku letošnjega leta je prišlo do menjave direktorja i ...

Poglej dokument
21. 06. 2022 - Pravni nasveti - dr. Lovro Jurgec, LL.M. letno poročilo

Vloga revizijske komisije odvisne družbe pri izboru revizorja v primeru skupnega razpisa obvladujoče ...

Vloga revizijske komisije odvisne družbe pri izboru revizor ...

Poglej dokument
09. 03. 2022 - Pravni nasveti - mag. Blanka Vezjak revizijske komisije, SJI, revizor

Piškotki

To improve functions this website uses cookies.
By using this site you agree to the use of cookies.

Open/close