Pravni nasveti

Sprejem sklepa pri vzdržanem glasu

Prosila bi vas za pomoč pri vprašanju, vezano na sprejetje sklepa.
Organ sestavlja 8 članov. Člani so odločali na dopisni seji. Glasovanje je bilo sledeče:

  • 4 člani so glasovali ZA,
  • 3 člani so glasovali PROTI,
  • 1 član (predsednik organa) je bil VZDRŽAN.

Naše tolmačenje je bilo, da sklep ni sprejet, ker 4 glasovi ZA od 8 članov organa ne predstavlja večine oz. več kot polovico. Tolmačenje nasprotne strani je bilo, da bi se zaradi vzdržanosti enega izmed članov organa večina ne računa več od 8 članov, temveč od 7 in bi potemtakem 4 glasovi ZA pomenili sprejetje sklepa. Stališče, ki smo ga zagovarjali mi, je bilo, da je tudi član, ki je oddal glas VZDRŽAN, s tem izrazil svojo voljo in prispeval h kvorumu.
 
Dodatno bi vas prosila za pojasnilo ali se večina za sprejetje sklepa na dopisni seji izračuna glede na število oddanih glasov ali glede na število vseh članov v organu (ob predpogoju, da je seveda zagotovljena sklepčnost in da je glasovalo vsaj polovica članov organa). Naša predpostavka je, da so pri glasovanju na dopisni seji »prisotni« vsi člani (ker seja traja vsaj 48 ur, ki jim omogoča dovolj časa za opredelitev do zadeve, glede katere se glasuje) in se zato večina računa glede na število vseh članov organa, ne zgolj teh, ki so z glasovanjem izrazili svojo voljo. Za redno sejo je situacija jasna.

Ali smemo vaše tolmačenje smiselno uporabljati tudi za društvo oz. zvezo društev?

ODGOVOR:

V zvezi z vašim vprašanjem pojasnjujemo, da je večina za sprejemanje sklepov organov vodenja in nadzora (tj. tudi nadzornega sveta) delniških družb predpisana z zakonom, in sicer 4. odstavek 257. člena ZGD-1 določa, da je za veljavnost sklepa organa vodenja ali nadzora je potrebna večina oddanih glasov, če zakon ne določa drugače. V primeru enakega števila glasov...


 

Celoten dokument je na voljo samo članom ZNS.

Postanite član ZNS Prijava v moj ZNS

Brezplačno prenesite celoten dokument! (1/2)

Nečlanom omogočamo prenos dveh celotnih dokumentov iz naše bogate knjižnice izobraževalnih vsebin!

Največkrat prenešene vsebine

Plačilo članarine in izobraževanj članom NS

Ali je družba zavezana plačati izobraževanje članom nadzorn ...

Poglej dokument
09. 02. 2023 - Pravni nasveti boniteta, izobraževanjeNS, članarina

Izločanje posameznega člana NS pri odločanju o zadevah, ki se nanašajo nanj - npr. pri imenovanju sam ...

Nadzorni organ ima skladno z veljavno zakonodajo in priporo ...

Poglej dokument
21. 02. 2022 - Pravni nasveti - dr. Lovro Jurgec, LL.M. nasprotje interesov, komisije NS

Podpis letnega poročila po prenehanju funkcije

V začetku letošnjega leta je prišlo do menjave direktorja i ...

Poglej dokument
21. 06. 2022 - Pravni nasveti - dr. Lovro Jurgec, LL.M. letno poročilo

Vloga revizijske komisije odvisne družbe pri izboru revizorja v primeru skupnega razpisa obvladujoče ...

Vloga revizijske komisije odvisne družbe pri izboru revizor ...

Poglej dokument
09. 03. 2022 - Pravni nasveti - mag. Blanka Vezjak revizijske komisije, SJI, revizor

Piškotki

To improve functions this website uses cookies.
By using this site you agree to the use of cookies.

Open/close