Pravni nasveti

Odločilen glas predsednika nadzornega sveta

Imam vprašanje glede uporabe odločilnega glasu predsednika NS v primeru, ko sejo vodi njegov namestnik. V našem poslovniku je zapisano, da namestnik predsednika nadzornega sveta prevzame pravice in obveznosti predsednika nadzornega sveta, če je predsednik onemogočen pri uresničevanju pravic in obveznosti ali odsoten s seje nadzornega sveta.
Ali velja, da če nimamo predsednika NS, ker je prejšnjemu prenehal mandat, sejo, kjer se voli novega predsednika NS pa skliče in do izvolitve novega predsednika NS vodi namestnik, da ta nima dvojnega glasu v skladu z 257.(4) členom ZGD-1?

ODGOVOR:

V skladu z 257. (4) členom ZGD-1 je v primeru enakega števila glasov odločilen glas predsednika nadzornega sveta, če statut ne določa drugače. To velja samo za predsednika in v nobenem primeru njegovega namestnika, čeprav v skladu z 278. (1) členom ZGD-1 prevzame pravice in...


 

Celoten dokument je na voljo samo članom ZNS.

Postanite član ZNS Prijava v moj ZNS

Brezplačno prenesite celoten dokument! (1/2)

Nečlanom omogočamo prenos dveh celotnih dokumentov iz naše bogate knjižnice izobraževalnih vsebin!

Največkrat prenešene vsebine

Plačilo članarine in izobraževanj članom NS

Ali je družba zavezana plačati izobraževanje članom nadzorn ...

Poglej dokument
09. 02. 2023 - Pravni nasveti boniteta, izobraževanjeNS, članarina

Izločanje posameznega člana NS pri odločanju o zadevah, ki se nanašajo nanj - npr. pri imenovanju sam ...

Nadzorni organ ima skladno z veljavno zakonodajo in priporo ...

Poglej dokument
21. 02. 2022 - Pravni nasveti - dr. Lovro Jurgec, LL.M. nasprotje interesov, komisije NS

Podpis letnega poročila po prenehanju funkcije

V začetku letošnjega leta je prišlo do menjave direktorja i ...

Poglej dokument
21. 06. 2022 - Pravni nasveti - dr. Lovro Jurgec, LL.M. letno poročilo

Vloga revizijske komisije odvisne družbe pri izboru revizorja v primeru skupnega razpisa obvladujoče ...

Vloga revizijske komisije odvisne družbe pri izboru revizor ...

Poglej dokument
09. 03. 2022 - Pravni nasveti - mag. Blanka Vezjak revizijske komisije, SJI, revizor

Piškotki

To improve functions this website uses cookies.
By using this site you agree to the use of cookies.

Open/close