Pravni nasveti

Neenak dostop članov NS do informacij o poslovanju in delovanju družbe

20. 09. 2023

vodenje in delo NS

Zaradi usklajenega delovanja petih članov NS, en član NS praktično nima dostopa do želenih/zahtevanih informacijah o poslovanju in siceršnjem delovanju podjetja. Prav tako NS ne obravnava njegovih pripomb na zapisnike, ki so zelo selektivni. Glede dostopa do informacij je bil na nedavni skupščini podan predlog sklepa, po katerem bi bila uprava dolžna v določenem času NS posredovati informacije na zahtevo posameznih članov NS ali NS kot celote. Lastniki (pet od njih je tudi članov NS) so ta predlog zavrnili in je sedaj sklep skupščine pravzaprav, da člani NS nimajo enakega dostopa do informacij, oziroma da uprava ni dolžna takih informacij posredovati. Zanima me, ali je tak sklep skupščine, oziroma tako delovanje NS zakonito in če ne, kakšni so postopki, za vzpostavitev pravnega stanja?

ODGOVOR:

Kot izhaja iz določila 3. odstavka 283. člena ZGD-1 lahko nadzorni svet od uprave zahteva kakršnekoli informacije, potrebne za izvajanje nadzora. Če statut tako določa, lahko te informacije zahteva tudi vsak posamezen član nadzornega sveta, uprava pa pošlje zahtevane informacije nadzornemu svetu.
Pravna teorija v tej zvezi poudarja, da...


 

Celoten dokument je na voljo samo članom ZNS.

Postanite član ZNS Prijava v moj ZNS

Brezplačno prenesite celoten dokument! (1/2)

Nečlanom omogočamo prenos dveh celotnih dokumentov iz naše bogate knjižnice izobraževalnih vsebin!

Največkrat prenešene vsebine

Plačilo članarine in izobraževanj članom NS

Ali je družba zavezana plačati izobraževanje članom nadzorn ...

Poglej dokument
09. 02. 2023 - Pravni nasveti boniteta, izobraževanjeNS, članarina

Izločanje posameznega člana NS pri odločanju o zadevah, ki se nanašajo nanj - npr. pri imenovanju sam ...

Nadzorni organ ima skladno z veljavno zakonodajo in priporo ...

Poglej dokument
21. 02. 2022 - Pravni nasveti - dr. Lovro Jurgec, LL.M. nasprotje interesov, komisije NS

Podpis letnega poročila po prenehanju funkcije

V začetku letošnjega leta je prišlo do menjave direktorja i ...

Poglej dokument
21. 06. 2022 - Pravni nasveti - dr. Lovro Jurgec, LL.M. letno poročilo

Vloga revizijske komisije odvisne družbe pri izboru revizorja v primeru skupnega razpisa obvladujoče ...

Vloga revizijske komisije odvisne družbe pri izboru revizor ...

Poglej dokument
09. 03. 2022 - Pravni nasveti - mag. Blanka Vezjak revizijske komisije, SJI, revizor

Piškotki

To improve functions this website uses cookies.
By using this site you agree to the use of cookies.

Open/close